1. 2. | Siesta v galérii: Košická moderna a jej kontext

15:00 l 2. poschodie EP

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

5. 2. | Prednáška: Slovenská spoločnosť v kontexte česko-slovenských kultúrnych vzťahov

18:00 l 3. poschodie EP

Slováci a Česi vstupovali v roku 1918 do spoločného štátu z rozdielnych východiskových pozícií nielen v oblasti politického a hospodárskeho, ale aj kultúrneho života. Politika nového štátu znamenala pre slovenskú kultúru jednoznačne pozitíva a demokratizáciu. To však neznamená, že so sebou neprinášala aj viaceré sprievodné negatívne javy politického charakteru, v ktorých boli zárodky budúcich polemík, nedorozumení i sklamaní. Z historickej retrospektívy treba tieto pozitívne i negatívne javy hodnotiť nie sentimentálne, ani z dobových či ideologických pozícií, ale racionálne – v tomto prípade cez optiku kultúrneho života.
Prednáša: PhDr. Ivan Kamenec, CSc., vedecký pracovník Historického ústavu SAV
Sprievodný program výstavy Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii.

Vstupné 2€

8. 2. | Siesta v galérii: Svetlo na hrane

15:00 l 3. poschodie EP

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

12. 2. | Prednáška: Skrytá tvár "košickej moderny"

18:00 l 2. poschodie EP

Termín "košická moderna" sa zaužíval pre tvorbu protagonistov výtvarného umenia Košíc dvadsiatych rokov 20. storočia.
Umelecké posolstvo ich diel pôsobí aj dnes na estetické vnímanie divákov bezprostredne. Je to náhoda, že ich autori žili a tvorili v Košiciach a nie inde? Kto stál v pozadí ich tvorby? Komu bola adresovaná? Aký bol ich svetonázor? Po čom túžili? Ako žili? Kam smerovali? Ako reagovali na prostredie Košíc? Zanechali stopu? Ako ich vklad do genia loci mesta vnímajú Košice dnes?
Prednáša: Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D., vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV

Vstupné 2€

13. 2. | BookObrazy / Vandali: Rôzne psie trampoty

16:30 l Berlinka + Ex Libris v SNG

Psíky majú malé aj veľké problémy. Dobre vedia, čo je správne a dobré. Preto poučia nezbedníkov, ochránia dobrých ľudí a napomenú všetkých lenivcov. Z básničkových knižiek Havinkovo hovienko a Ratlík Karlík prečíta rebel Pišta Vandal.

Vstup 3 € za rodinu
Rezervácia: barbora.jurinova@sng.sk

15. 2. | Finisáž výstavy: Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii.

15:00 l 3. poschodie EP

Posledný sprievod výstavou s kurátorským výkladom Lucie Almášiovej a Viery Dlháňovej.

Vstup voľný

22. 2. | Siesta v galérii: Nestex

15:00 l 1. poschodie EP

Nedeľný pohodový výklad s lektorom v stálej expozícii gotiky a baroka.

Vstup voľný

22. 2. | Spoločná nedeľa v galérii: Špeciál: Pod lampou je najväčšia tma

15:00 l EP

Lux je jednotkou intenzity osvetlenia. Je to intenzita osvetlenia spôsobená svetelným tokom 1 lúmen dopadajúcim na plochu 1 m2. Alebo inak – lux je jednotka vyjadrujúca plošnú hustotu dopadajúceho svetelného toku. Čaká nás experimentovanie so svetelnými lúčmi, zdrojmi, lasermi, lomom svetla a farebným spektrom.

Vstup 4 € za rodinu
Rezervácia: barbora.jurinova@sng.sk

24. 2. | Prednáška: Košická moderna a projekt stredoeurópskej komparatistiky.

17:00 | 2. poschodie EP

Význam fenoménu umenia prvej polovice 20. storočia v abovskom regióne už čiastočne opísali a zhodnotili viacerí bádatelia. Táto problematika si však stále ešte žiada pozornosť a vzbudzuje záujem o nový výskum. Práve v jeho rámci sa o "košickej moderne" uvažuje v stredo- a celoeurópskych súvislostiach, a to s použitím viacerých súradníc ako: Európa v Košiciach, Košice v Európe; svetová vojna a metafyzika; /ťažké/ zdomácňovanie mesta a hľadanie /súkromnej/ Arkádie. Týmto spôsobom sa prednášateľ usiluje prispieť k procesu dopĺňania a revidovania našich a univerzálnych dejín umenia.
Prednáša: Michał Burdziński, Varšavská univerzita, štipendista programu ETIUDA 2014/12/T/HS2/00437 Národného centra vied v Krakove; aktuálne Ústav dejín umenia SAV.

Vstupné 2€

25. 2. | Koncert: Hudba dneška v SNG 13 - FIFTY

18:00 | Átrium EP

Účinkujú: Ivan Šiller, klavír/preparovaný klavír, joystick & Fero Király, elektronika, joystick, objekty & Daniel Matej, ladené fľaše, pískanie

Mierne pozmenená repríza koncertu (september 2014 v SRO), na ktorom vo svetovej premiére zaznelo od domácich (M. Adamčiak, B. Lenko, A. Beier-Lenko, M. Lejava, T. Boroš, P. Machajdík, M. Burlas, I. Šiller, F. Király, J. Vajó) a zahraničných (L. Andriessen, H. Harder, P. Graham, E. Sharp, D. Dramm, Ch. Fox, B. Buckinx, Ch. Newman, O. Underhill, J. Rose, C. Barlow, R. Kolář, F. Iñigo, Ph. Corner, M. Blake, P.-J. van Rossum) autorov 30 skladieb venovaných skladateľovi, pedagógovi a iniciátorovi hudobného života Danielovi Matejovi k životnému jubileu.

Vstupné 4€/2€