3.7.2014 | 18.00

Esterházyho palác

Letný večer na výstave: DVE KRAJINY. Obraz Slovenska. 19. storočie × súčasnosť

Kurátorský komentár novootvorenej výstavy, ktorou pokračuje SNG v skúmaní „vizuálnych kódov“ Slovenska návratom hlbšie do histórie – k umeniu 19. storočia. Protipól k dominantnej historickej vrstve tvorí línia, ktorá sleduje premeny krajinárskeho žánru v slovenskom umení od 60. rokov 20. storočia.
Výklad: Martin Čičo a Lucia G. Stachová.

Vstupné 4 € / 2 €, priatelia SNG vstup voľný

13.7.2014 | 16.30

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Siesta v galérii: DVE KRAJINY. Obraz Slovenska. 19. storočie × súčasnosť

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

17.7.2014 | 18.00

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Letný večer na výstave: DVE KRAJINY Obraz Slovenska. 19. storočie × súčasnosť

Ako sa premeny žánru slovenskej krajiny zhostilo umenie cca od 60. rokov 20. storočia po dnešok? O intervenciách súčasného umenia v rámci multižánrového a transhistorického projektu rozprávajú kurátori Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Aurel Hrabušický.

Vstupné 4 € / 2 €, priatelia SNG vstup voľný

27.7.2014 | 16.30

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Siesta v galérii: DVE KRAJINY Obraz Slovenska. 19. storočie × súčasnosť
Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu

Vstup voľný

1. - 3.8.2014 Stanovačka

Chystáme opäť stanovačku! Tentokrat s témou KRAJINA v SNG Kaštieľ Strážky , v krásnom lesoparku. Môžte tak zažit 3 dni a 2 noci pod Tatrami. Program sa bude venovať histórii kaštieľa, tvorbe Ladislava Mednyánszkeho, rôznym podobám krajiny. Bude opekačka, workshop, kino, výlet do Kežmarku a ďalšie...

Orientačný program

Piatok
16.00 / príchod
18.00 / Potulky s Lászlom
Katarína Beňová, kurátorka SNG, je v Strážkach ako doma a na Mednyánszkeho je odborníčka. Preto nás práve ona prevedie Kaštieľom a krajom okolo neho. Dozvieme sa o živote autora, prejdeme si miesta, ktoré maľoval a porovnáme ako sa krajina zmenila, prečítame si z jeho denníkov a prejdeme sa až do neďalekej Spišskej Belej.

Sobota
Cca od 10.30 / Výlet do krajiny
Krajinou sa vo svojej tvorbe zaoberajú aj sochár Juraj Gábor a dokumentarista Ján Viazanička. Pod ich vedením budete môcť skúsiť prístup sochára a dokumentaristu ku krajine. Na bicykloch sa vyberieme zo Strážok do Kežmarku, navštívime bývalú textilnú fabriku Tatraľan, miestny amfiteáter aj železničnú stanicu. Na večer chystáme letné kino a opekačku.

Nedeľa
Program do cca 15.30
Budeme piknikovať v parku. S miestnými obyvateľmi si prerozprávame históriu kaštieľa v priebehu 20. storočia.

ĽUDIA

Ján Viazanička (1983), absolvent VŠVU, sa systematicky venuje dokumentárnej fotografii a pôsobí ako spravodajský fotograf. Spolu s Borisom Némethom vydali v roku 2012 knihu Premeny Slovenska. Publikácia je výsledkom dlhodobého zaznamenávania vizuálnych zmien slovenskej krajiny, ktoré sú niekedy odkazom na minulosť alebo kontrastom civilizačného pokroku.

Juraj Gábor (1985) má blízko ku klasickému sochárstvu. Niekedy pracuje s monumentalitou a zahltením priestoru, inokedy s detailom. Jeho záujem o krajinu sa podobá poľovníkovi, ktorý iba pozoruje ale loví záznamy, alebo je archeológom, ktorý sa snaží odhaliť vrstvy.

Kedy: piatok – nedeľa 1. – 3. August
Kde: SNG Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá
Cena: 20 €/ študenti, 25 €/ dospelí
Kapacita je obmedzená, preto je potrebná rezervácia vopred.
Pre rezerváciu a akékoľvek otázky: Zuzana.palicova@sng.sk;

24.8.2014 | 16:30

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Siesta v galérii: DVE KRAJINY Obraz Slovenska. 19. storočie × súčasnosť
Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

18.9.2014 ǀ 19.00 h

Esterhazy palace

Thursday Art Talk: TWO LANDSCAPES. An Image of Slovakia: 19th Century × Contemporary

Informal discussion & guide tour in English.
The exhibition demonstrates the transformations of Slovak landscape in 19th century art; it also shows how well contemporary art from the 1970s up to today acquitted itself when dealing with this theme. Today we are focusing on the 19th century part of the exhibition.

admission 3 €

25.9.2014 ǀ 18.00 h

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Kurátorský výklad na výstave Dve krajiny: Lucia Almášiová, Katarína Beňová

Vstupné 4 €/ 2 €, členovia KP SNG vstup voľný

28.9.2014 ǀ 15.00 – 17.00 h

Esterházyho palác

Spoločná nedeľa v galérii

Spoločná nedeľa v galérii je tvorivý a zábavný rodinný program, ktorý do objavovania umenia zapája celú rodinu. Program prebieha ako dvojhodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu inšpirovanú aktuálnymi výstavami alebo zaujímavými témami z každodenného sveta.

Vstupné 3 € pre celú rodinu

16.10.2014 ǀ 19.00 h

Esterhazy palace

Thursday Art Talk: TWO LANDSCAPES. An Image of Slovakia: 19th Century × Contemporary

Informal discussion & guide tour in English.
The exhibition demonstrates the transformations of Slovak landscape in 19th century art; it also shows how well contemporary art from the 1970s up to today acquitted itself when dealing with this theme. This time we are focusing on the present day part of the exhibition.

admission 3 €