Sprievodná filmová prehliadka k výstave SNG DVE KRAJINY. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť

Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu
Špitálska 4, Bratislava
Kinosála K3 FILMOTÉKA – Študijná sála Slovenského filmového ústavu
Utorok / 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10. 2014 vždy o 18.00 h
Vstupné: 3 € / držitelia preukazov FK 2014, KP SNG 2014, ZŤP, seniori – 2 €

Dramaturgia filmovej prehliadky, anotácie k filmom, úvody – Eva Filová a SNG

Na obsah a na tematické členenie výstavy DVE KRAJINY. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť reagujeme šiestimi projekciami zostavenými zo štyridsiatich dokumentárnych filmov zo slovenského zbierkového fondu Slovenského filmového ústavu, ktorými by sme radi rozšírili ďalším – filmovým – médiom pohľad na vizuálne stvárnenie slovenskej krajiny.

Umelec a krajina / 9. 9. 2014 o 18.00 / 93 min. / úvod Eva Filová

Filmy o umení tvorili síce malú, ale o to zaujímavejšiu časť krátkometrážnej produkcie do roku 1990. Aj keď zvyčajne išlo o spoločenskú objednávku, poskytovali tiež únik z ideologicky zaťažených tém. Ponúkali vizuálne pôsobivé spracovanie procesu tvorby v portrétoch zaslúžilých umelcov aj mladých talentov, ako aj bohatú oblasť kultúrneho dedičstva.
Krajinomaliar a vedutista 19. storočia Karol Ľudovít Libay (1814 – 1888) uplatnil krajinársky žáner v oblúku motívov od rodnej Banskej Bystrice cez ostatné regióny Slovenska, alpskú krajinu či preslávený cyklus egyptských pohľadov, až po záverečné tatranské scenérie.
Na krajinársku a etnografickú líniu tvorby fotografa Pavla Socháňa (1862 – 1941) nadväzuje pohľadom na krajinu a jej obyvateľov najznámejší film básnika obrazu Karla Plicku Zem spieva, „roztancovaná a rozospievaná symfónia Slovenska“.

Karol Ľudovít Libay, Vladislav Pavlovič 1956, 14´
Sonda č. 3. Fotografie Pavla Socháňa, Martin Slivka 1989, 13´
Zem spieva, Karel Plicka 1933, 66´

Putovanie krajinou / 16. 9. 2014 o 18.00 / 93 min. / kurátorský úvod Lucia G. Stachová

Dokumentárne, prírodopisné, zemepisné, cestopisné aj propagačné sú filmy o prírodných krásach a zvláštnostiach Slovenska, historických pamiatkach a rekreačných možnostiach v jednotlivých regiónoch. Formou príbehov, idylických výjavov aj environmentálnej výchovy prejdeme naprieč Slovenskom 50. a 60. rokov 20. storočia.

Na brehoch Dunajca, Florián Andris 1956, 11´
Po strednom Slovensku, František Šulc 1959, 16´
Za Oravou za Váhom, František Šulc 1959, 17´
Dovolenka, Jaroslav Pogran 1961, 3´
Na východ od raja, Jozef Zachar 1960, 15´
Chránené územia, Florián Andris 1963, 7´
Dunaj, Kazimír Barlík 1964, 24´

Od mesta k mestu / 23. 9. 2014 o 18.00 / 98 min. / kurátorský úvod Katarína Beňová

Naše potulky významnými starovekými pamiatkami a stredovekými banskými a kupeckými mestami začnú a skončia v hlavnom meste. Pohnutá história sa ocitne v kontraste k socialistickej realite doby, prírodné krásy v harmónii s krásou mestskej a cirkevnej architektúry. Zoznámime sa s hodnotami, ktoré preveril režim aj čas: kremnickou mincovňou, hradmi a kostolmi, miestami s dielami majstra Pavla z Levoče...

Devín, Vladimír Zimmer, Eugen Mateička, 1945, 10´
Banská Štiavnica, Pavel Miškuv 1954, 20´
Kremnica, Vojtech Andreánsky 1958, 16´
900 rokov niekdajšieho slobodného kráľovského banského mesta Pukanca, Vladimír Bahna 1976, 20´
Stredoveké spišské mestá, Pavel Miškuv 1963, 12´
Spišský hrad, Mikuláš Ricotti 1969, 9´
Bratislavský hrad, Ladislav Kudelka 1970, 11´

Tajomné miesta: jaskyne a tiesňavy / 30. 9. 2014 o 18.00 / 88 min. / kurátorský úvod Lucia Almášiová

Jaskyne patria k najkrajším prírodným krásam Slovenska. Výpravy do neprebádaných miest, odkrývanie tajomstiev podzemných priestorov láka dobrodruhov, vedcov, turistov aj ochranárov. Nakoľko sa menili filmové prostriedky a autorské prístupy k špecifickej téme jaskyniarstva počas takmer štyroch dekád? Pozrieme sa fascinovaným pohľadom návštevníka, aj kritickým pohľadom pranierujúcim ľudské nešváry.

Domica, Vojtech Andreásky 1956, 14´
Sezóna v Demänovej, Ladislav Kudelka 1961, 13´
Demänová, Jaroslav Pogran 1970, 9´
Kvety na Silici, Štefan Kamenický 1961, 16´
Vody podzemia, Ladislav Kudelka 1966, 9´
Víkendy na druhom svete, Karol Floreán 1980, 15
Ťažké plechovky Kontrola Ľahký koniec, Ján Piroh 1980, 12´

Kúpele s tradíciou / 7. 10. 2014 o 18.00 / 106 min. / kurátorský úvod Martin Čičo

Kúpeľníctvo má na Slovensku bohatú tradíciu. Napoleonské kúpele v Piešťanoch, turecké kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Nie všetky kúpele si však zachovali lesk starých čias a nepodľahli skaze (Sliač). Vráťme sa do doby, keď kúpele patrili pracujúcemu ľudu, o ktorého zdravie sa staral štát – cez deň rehabilitácie, bahenné zábaly a večer kultúrny program. O jeden kriticko-satirický pohľad na stav slovenských kúpeľov sa postará dvojica Milan Lasica a Július Satinský.

Piešťany, Dušan Kodaj, Ján Beer 1950, 21´
Pohľadnica z Piešťan, Jozef Zachar 1959, 14´
Bardejovské kúpele, Štefan Bujna 1966, 6´
Chceme byť svetové, Štefan Kamenický 1966, 11´
Dolores avolant in thermis Trenčianske Teplice, Štefan Bujna 1966, 10´
Slovenské kúpele, Štefan Kamenický 1966, 8´
Tip pre vás – kúpele Sliač, Štefan Ondrkal 1966, 7´
Pramene zdravia, Kazimír Barlík 1980, 29´

Tatranská romanca / 14. 10. 2014 o 18.00 / 102 min. / kurátorský úvod Petra Hanáková

Tatry boli vyhľadávanou exotickou kulisou už v prvorepublikových českých melodrámach a komédiách. V Tatrách sa odohráva tretí slovenský povojnový film Čertova stena, aj ďalšie, divácky úspešné filmy (Medená veža, Orlie pierko, Perinbaba). Priekopníkom slovenských horských filmov bol Karol Skřipský, na neho nadviazal Ján Piroh a neskôr Pavol Barabáš. Ich prírodopisný, etnografický ráz sa menil smerom k expedičnému, horolezeckému, v ktorom zdolať náročný terén znamená prekonať osobné fyzické limity.

Leto pod Kriváňom, Eugen Mateička 1943, 16′
Denník z Tatier, Waldemar Sent 1946, 12′
Severnou stenou na Kriváň, Karol Skřipský 1947, 14′
Tatranský národný park, Karol Skřipský 1958, 9′
Leto v Západných Tatrách, Ladislav Kudelka 1959, 14′
Symfonieta Nízkych Tatier, Pavel Miškuv 1965, 9′
Dovolenka vo Vysokých Tatrách, Štefan Kamenický 1967, 10′
Keď počuješ: Tatry..., Milan Černák 1980, 18′