Janko a Lacko Mocikovci

Termín: 19. február - 30. apríl 2014
Otvorenie: 18. február 2014, 14.30

Janko a Lacko Mocikovci sa narodili ako dvojičky dňa 18.5.1993 v Bratislave. Krátko po narodení ich mladšej sestry Zuzky sa rodina presťahovala do väčšieho bytu na konci Petržalky, kde chodievali na časté prechádzky do lužného lesa a k ramenám Dunaja. Pri vychádzkach nadobudli dobrý vzťah k prírode, ale kvôli introvertným povahám všetkých členov rodiny si nevytvorili bližšie sociálne kontakty s rovesníkmi.

Janko navštevoval špeciálnu základnú školu na Žehrianskej, kvôli problémom s učením. Rád kreslil a modeloval z plastelíny. Po skončení základnej školy nastúpil na Odborné učilište na Patrónke, učebný odbor Knihár. V priebehu štúdia získal preukaz ZŤP. Po troch rokoch štúdia skončil tento odbor s výborným prospechom a dostal možnosť zostať na učilišti na ďalšom učebnom odbore Domáce práce a služby. Tento odbor navštevuje druhý rok. Od začiatku svojho pobytu na učilišti navštevuje výtvarný krúžok. Vo voľnom čase okrem kreslenia a maľovania vytvára sošky zvierat z papierovej hmoty, rád chodí na výlety a pozerá filmy so svojimi obľúbenými hercami. Chová dve andulky.

Lacko navštevoval základnú školu na Turnianskej a po jej skončení pokračoval na Strednej polygrafickej škole v Bratislave, kde zmaturoval. Voľné chvíle cez prestávky, ale i počas nudnejších hodín, si vypĺňal kreslením. Už od materskej škôlky ťažko nadväzuje kontakty s novými ľuďmi, čo však malo pozitívny vplyv na jeho umelecký rozvoj, lebo sa tým viac venoval kresleniu. V poslednom čase navštevuje zariadenie na sociálnu rehabilitáciu, kde sa učí prekonávať strach z nových ľudí a situácií. Má rád prírodu. Chová dve potkaníčky, Ruženku a Etelku. Okrem nich má dve akváriá a veľa vodných a suchozemských rastlín, vrátane troch druhov hmyzožravých rastlín.

Obaja chlapci radi navštevujú Nový ateliér v Pezinku – Schaubmarovom mlyne, kde je vždy dobrá nálada s príjemnými ľuďmi.