Medzi selankou a drámou. Satelitná výstava

2. máj 2013 - 15. jún 2013
Kurátorky: Katarína Čierna, Alexandra Tamásová

Vysunuté pracovisko SNG, Schaubmarov mlyn v Pezinku, funguje od roku 1997 ako špecializovaná galéria insitného umenia. Keďže existencia tejto galérie je neoddeliteľnou súčasťou „príbehu zbierky insitného umenia v SNG“, rozhodli sme sa inštalovať v mlyne satelitnú výstavu „Medzi selankou a drámou“. Koncepcia v menšom meradle kopíruje koncepciu hlavnej výstavy v Esterházyho paláci, avšak diapazón tém je zostručnený na tri nosné okruhy: Spomienky a návraty; Mediumita, surrealizmus, nevedomie; a Otvorená cesta. Návštevníci si tak môžu aj v pezinskej pobočke galérie pozrieť diela neškolených umelcov v konfrontácii s profesionálnymi modernými a súčasnými umelcami, ako sú napr. Cyprián Majerník alebo Vladimír Popovič.