Nový Ateliér

Otvorenie: 13. december 2012, 14.00

Ľudia s mentálnym a s viacnásobným postihnutím patria k skupine občanov, ktorí vzhľadom na svoje postihnutie potrebujú pomoc a stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a schopností. Majú ťažkosti s komunikáciou, rozhodovaním sa, riešením problémov, zvládaním konfliktov, asertívnym správaním, prijatím sociálnych rolí náležiacich veku a ich adekvátnym zvládaním. Ako sme sa mohli sami presvedčiť, výtvarné činnosti prinášajú ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím naplnenie, istú formu konfrontácie s okolím, filtráciu napätia a v neposlednom rade vedú k stimulácii sebavedomia a pozitívneho vnímania seba samého. Predstavujú pre ľudí s mentálnym postihnutím jednu z ciest pre pochopenie tohto sveta. Môžu prispieť k ich edukácii, rehabilitácii a socializácii. Pomáhajú aj pri nadobúdaní manuálnych zručností a pracovných návykov. Predstavujú tiež príjemné trávenie voľného času s možnosťou konfrontovať sa s vonkajším svetom.

Vystavené diela si môžete zakúpiť. Peniaze budú použité na nákup výtvarných pomôcok a materiálu. Takto aj vy máte príležitosť prispieť ku skvalitneniu života ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

ZOZNAM VYSTAVUJÚCICH:
1. Hanka Belková - Claudiánum Rehabilitačné stredisko Modra
2. Zuzka Csontosová - Nové mesto nad Váhom
3. Lacko Garaj - DSS Merema Modra
4. Zdenka Gomoľová - DSS Sibírska Bratislava
5. Peťko Hruška - DSS Merema Modra
6. Olinka Kroková - DSS Báhoň
7. Janko Mócik - DSS Rosa Bratislava
8. Milan Sandtner - DSS Hestia Pezinok
9. Martin Tahotný - DSS Rosa Bratislava
10. Magda Zemanová - DSS Báhoň
11. Janko Mordavský - DSS Rosa Bratislava
12. Adam Dovičovič - DSS Hestia Pezinok