V túžbe po slobode. Jan Nowak - grafika

22. jún - 31. august 2012
Kurátor: Sonja Wilk, Sliezske múzeum, Katovice, Poľsko
Odborná spolupráca: Katarína Čierna

Prezentáciu grafických diel poľského umelca Jana Nowaka pripravilo Sliezske múzeum v Katoviciach pre Galériu insitného umenia, Schaubmarov mlyn, Pezinok zo svojich zbierkových fondov a kolekcie autora. Doplnená je dielami, ktoré daroval do zbierky Slovenskej národnej galérie autor z 9. ročníka medzinárodného Trienále insitného umenia INSITA 2010 v Bratislave. Cyklus grafických listov v technike linoryt a suchá ihla potvrdzujú autorov bytostný vzťah k prírode, kde je s ľahkosťou vyjadrená vzdušnosť krajinných scenérií. Jan Nowak kombinuje reálne prvky s ireálnymi, figuratívne s nefiguratívnymi, skutočné tvary spája s vlastnými víziami. Jeho tvorba je artikulovaná naojosobnejšími dotykmi.