Najvýznamnejšie akvizície

1950 – Súborný nákup kresieb Mikuláša Galandu, Zola Palugyaya z 20. a 30. rokov 20. storočia.

1952 – Súborný nákup kresieb Cypriána Majerníka z 30. rokov 20. storočia na 10. nákupnej komisii.

1954 – Akvizícia pastelu Leto (1934 – 1940) Antona Jasuscha na 17. nákupnej komisii.

1960 – Súborný nákup kresieb Ester Šimerovej-Martinčekovej z 30. rokov 20. storočia na 38. nákupnej komisii.

1981 – Súborný nákup kresieb Rudolfa Uhra zo 40. rokov a 50. rokov 20. storočia na 147. nákupnej komisii.

2003 – Súborný nákup cyklu Stana Filka Cosmos I. – VI. (1971) na 225. nákupnej komisii.

2009 – Dar pozostalosti Júliusa Kollera od Kvety Fulierovej v roku 2007 a nákup ďalšej časti pozostalosti za symbolickú cenu.