Najvýznamnejšie akvizície Zbierky barokového umenia (výber)

Pavol Gross st.: Posledná večera, 60. roky 17, storočia, polychrómovaná drevorezba, 95,5 × 159 × 15 cm – P 1567

Neznámy (slovenský?) rezbár zo 17. storočia: Bolestná panna Mária, koniec 17. storočia, drevorezba, 114 × 40 × 34 cm – P 851

Ján Gottlieb Kramer: Marek Horváth-Stansith ako šesťročný, 1740, olejomaľba na plátne, 113 × 66 cm – O 4845

Neznámy /slovenský (?)/ maliar poslednej tretiny 17. storočia: Posmrtný portrét Kataríny Horvathovej-Stansithovej, rodenej Kissovej, 80. roky 17. storočia, olejomaľba na plátne, 78 × 79 cm – O 4842

Stredoeurópsky maliar – J. H. Schönfeld (?): Aeneas zachraňuje Anchisa z horiacej Tróje, 2. polovica 17. storočia, olejomaľba na plátne, 125 × 66 cm – O 5906

Jakub Bogdan: Kvetinové zátišie, po r. 1694, olejomaľba na plátne, 104 × 135 cm – O 87

Jozef Kurtz: Portrét arcibiskupa Imricha Esterházyho, 1735, olejomaľba na plátne, 216 × 130 cm – O 4884

Dionýz Reiβmaier (dielňa): Adorujúci anjel, 50. – 60. roky 18. storočia, polychrómovaná drevorezba, 105 × 67 × 38 cm – P 116

František Anton Palko: Apoteóza Sv. Jakuba, okolo polovice 18. storočia (skica k oltárnemu obrazu kostola sv. Jakuba v Brne), olejomaľba na plátne, 51,2 × 32,4 cm – O 5973

František Anton Maulbertsch (okruh): Nanebovzatie Panny Márie (Oslávenie Najsvätejšej Trojice všetkými svätými), okolo 1770 (variant prípravnej skice k freske kupoly dómu vo Váci), olejomaľba na dreve, 100,2 × 89 cm – O 1801

Ľudovít Gode (dielňa): Anjel, okolo 1740, zlátená drevorezba, 95,8 × 48 × 35 cm – P 80

Johann Michael Rottmayr: Triumf lásky (skica nástropnej maľby), olejomaľba na plátne, 90 × 85 – O 1236

Jozef Ignác Mildorfer: Sv. Jozef s Ježiškom, 1763 – 1764, olejomaľba na plátne, 332 × 165 cm – O 5304

Anton Schmidt: Sv. Peter z Alcantary, pred 1763, olejomaľba na plátne, 245 × 160,8 cm – O 6833

Dionýz Ignác Staneti: Sv. Alžbeta, 1762 – 1764, zlátená drevorezba, 147 × 77 × 29 cm – P 1840

Jozef Gode: Extáza Sv. Terézie, 1776 – 1778, olovený a patinovaný reliéf, 43,5 × 24 cm – P 1601

Erazmus Schrött: Obrezanie Ježiška v chráme, koniec 18. storočia, olejomaľba na plátne, 190 × 37 cm – O 1493

František Xaver Messerschmidt (odliatok Franz Jacob Steger): Charakterová hlava č. 34. 1777 – 1783, pred 1816, sadrový a patinovaný odliatok, 39,4 × 22,2 × 24,8 cm – P 2696