Zbierka umenia 19. storočia obsahuje maliarske a sochárske diela a práce na papieri. Jej aktuálny stav je okolo 5 400 položiek. Sú v nej zastúpení umelci činní v priebehu 19. storočia na našom území, s dôrazom na domácu scénu. Súčasťou je aj menšia kolekcia diel európskych majstrov.
Prvé diela zbierky umenia 19. storočia získal po založení SNG jej riaditeľ Karol Vaculík, ktorý vybudoval základ tohto fondu. Orientoval sa na umelcov, ktorí v priebehu 19. storočia žili na území dnešného Slovenska, pričom kategória „slovenskosti“ bola nanajvýš dôležitá. V dôsledku toho napríklad etabloval v našich dejinách umenia Ladislava Mednyánszkeho ako maliara „slovenskej“ krajiny, kým napríklad Pála Szinyei-Merseho už nie.
V období socializmu patrili diela 19. storočia k tým „neškodným“, preto sa aj akvizičná činnosť orientovala najmä na kúpu portrétov, krajinomaľby a žánrových obrazov. Keď SNG v roku 1972 po smrti barónky Margity Czóbelovej získala kaštieľ v Strážkach, zamerala na akvizície diel Ladislava Mednyánszkeho, ktorému v roku 1990 otvorili v priestoroch jeho rodového sídla stálu expozíciu. Po Karolovi Vaculíkovi viedla zbierku umenia 19. storočia Danica Zmetáková. Zameriavala sa na spracovanie kresbového a grafického fondu, k čomu pripravila viacero výstav (z diela Ladislava Mednyánszkeho, Karola Ľudovíta Libaya a ďalšie).
Od roku 2000 vedie zbierku Katarína Beňová a akvizície diel umenia 19. storočia už závisia od ponuky trhu s umením. V poslednom čase sa viacero zberateľov orientuje na toto obdobie a diela galerijného charakteru tak často končia v súkromných zbierkach. Napriek tomu sa za posledných desať rokov podarilo získať okrem obsiahlej kolekcie diel Ladislava Mednyánszkeho i práce Jozefa Božetecha Klemensa, Cyrila Kutlíka, Vojtecha Klimkovicsa a ďalších umelcov.

Kurátorka Zbierky umenia 19. storočia: Katarína Beňová