Najvýznamnejšie výstavy Zbierky umenia 19. storočia (výber)

László Mednyánszky 1852 – 1919
Kurátorky: Zs. Bakóová, O. Hesskyová, Cs. Markója, A. Homoľová a K. Beňová, spolupráca Maďarská národná galéria Budapešť a Österreichische Galerie Belvedere Viedeň
Budapesť, Maďarská národná galéria, 13. október 2003 – 15. február 2004

Alojz Stróbl (1856 – 1926)
Kurátorka: K. Beňová, spolupráca Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš
Zvolen, SNG, 26. apríl 2006 – 26. august 2007

Ján Rombauer (1782 – 1849)
Kurátorka: K. Beňová, spolupráca Šarišská galéria Prešov
Bratislava, SNG, (?) 2010 – (?) 2011