Najvýznamnejšie akvizície Zbierky umenia 19. storočia (výber)

Kolekcia diel L. Mednyánszkeho z kaštieľa v Strážkach v rámci získania objektu do majetku SNG v roku 1972.

Konvolút diel L. Mednyánszkeho (67 olejomalieb a 16 kresieb) v roku 2000.

V. Klimkovics: Zrúcanina čárdy, okolo 1860, olej, lepenka, 41,6 x 52,2 cm – O 6810

J. B. Klemens: Portrét muža, 1844, olej, plátno, 70 x 54 cm – O 6832

C. Kutlík: Sv. Gerazim, okolo 1896, olej, plátno, 90 x 70,5 cm – O 6934