Najvýznamnejšie akvizície Zbierky starej kresby a grafiky (výber)

Bartolomeo Passarotti: Štúdia sediaceho evanjelistu, 1550 – 1590, pero, bister, 42,2 x 26,7 cm – K 96

Bernardino Gatti: Štúdia dvoch mužských postáv k obrazu Nanebovzatia pre Dóm v Cremone, okolo 1572, uhoľ, 27,8 x 18,4 cm – K 1485

Lucas van Leyden: Obrátenie sv. Pavla, 1509, medirytina (orezané na okraj obrazu), 27,4-27,9 x 40,1-40,4 cm – G 7530

Albrecht Dürer: Veľký triumfálny voz (I–VIII), 1518 – 1522, drevorez a kníhtlač (tlač z 8 štočkov na 8 listov), rôzne orezané, 45 x 25,5-37 cm – G 5072 – 5079

Hendrick Goltzius: Ukrižovanie (X), 1598 (?), pašiový cyklus (I – XII), 1596 – 1598, medirytina, 19,7 x 12,9 cm – G 2492

Jacques Callot: Umučenie sv. Šebastiána, 1632 – 1633, lept a rytina (orezané na okraj obrazu), 16 x 32,5 cm – G 3491

Rembrandt, Harmensz. van Rijn: Krst eunucha, 1641, lept (orezané na dosku), 17,5-18,1 x 21,2 cm – G 2462

Antoine Masson – Nicolas Mignard: Comte de Harcourt. 1667, lept a rytina, 52 x 40,5 cm – G 2377

Jean-Joseph Chamant: Iluzívna architektúra, 1743, lept (orezané na okraj), 46,7-47 x 62,5 cm – G 13 389

Giovanni Battista Piranesi: Pohľad na baziliku S. Croce in Gerusalemme v Ríme, okolo 1765 (tlačené neskôr), lept, 37,7 x 60,4 cm – G 13366