Najvýznamnejšie akvizície Zbierky ikon (výber)

Neznámy ikonopisec: Evanjelista Matúš z Lukova Venécie, koniec 16. storočia, maľba temperou na dreve, 42 × 34 cm – O 6192

Neznámy ikonopisec: Posledný súd z Novej Sedlice, 17. storočie, maľba temperou na dreve, 187 × 139 cm – O 6195

Monogramista C. Z.: Posledný súd z Bogliarky, 60. roky 17. storočia – 1661, maľba temperou na dreve, 148,8 × 243,4 cm a 151,5 × 243,9 cm – O 6194 a, b

Neznámy ikonopisec: Bohorodička z Bogliarky, 17. storočie, maľba temperou na dreve, 124,5 × 1104,5 cm – O 6195

Neznámy ikonopisec: Snímanie z kríža z Nižného Mirošova, 17. alebo 18. storočie, maľba temperou na dreve, 90 × 65 cm – O 6179

Neznámy ikonopisec: Ukrižovanie z Kalnej Roztoky, začiatok 18. storočia, maľba temperou na dreve, 115,5 × 86,5 cm – O 6199