3. 7. | Letný večer na výstave: DVE KRAJINY Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť

18.00 | Esterházyho palác

Kurátorský komentár novootvorenej výstavy, ktorou pokračuje SNG v skúmaní „vizuálnych kódov“ Slovenska návratom hlbšie do histórie –
k umeniu 19. storočia. Protipól k dominantnej historickej vrstve tvorí línia, ktorá sleduje premeny krajinárskeho žánru v slovenskom umení od 60. rokov 20. storočia. Výklad: Martin Čičo a Lucia G. Stachová.

Vstupné 4 €, 2 €

8. 7. l Juraj Bako: Nyuly

18.00 l Berlinka

Tanečno-činoherná inscenácia na základe autorskej monodrámy Juraja Baka inšpirovaná denníkovými zápiskami svetoznámeho maliara Ladislava Mednyánszkého sa venuje osobnosti Mednyánszkého a jeho vzťahu k dlhoročnému priateľovi Bálintovi Kurdimu.

Vstup voľný

13. 7. l Siesta v galérii: DVE KRAJINY. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť

17.00

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

17. 7. l Letný večer na výstave: DVE KRAJINY Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť

18.00 | Esterházyho palác

Ako sa premeny žánru slovenskej krajiny zhostilo umenie cca od 60. rokov 20. storočia po dnešok? O intervenciách súčasného umenia v rámci multižánrového a transhistorického projektu rozprávajú kurátori Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Aurel Hrabušický.

Vstupné 4 €, 2 €

27. 7. l Siesta v galérii: DVE KRAJINY Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť

17.00 l 2. - 3. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu

vstup voľný