1. - 3. 8. l Letné sústredenie 2014

Dve noci pod Tatrami, v stane, v kaštieľnom lesoparku v Strážkach. Tak trochu tábor pre dospelých je sprievodným programom aj k bratislavskej výstave DVE KRAJINY Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť.
Podrobné informácie sledujte na www.sng.sk
Miesto konania: SNG Kaštieľ Strážky – Spišská Belá.

10. 8. l Siesta v galérii: nestex / nestála expozícia SNG

17.00 l 1. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu
Vstup voľný

21. 8. l Letný večer na výstave: nestex / nestála expozícia SNG

18.00 l 1. poschodie

Kurátorský komentár Dušana Burana v netradične inštalovanej expozícii najvýznamnejších diel 15. – 18. storočia zo zbierky SNG s dôrazom na obdobie gotiky.

Vstupné 4 / 2, priatelia SNG vstup voľný

24. 8. l Siesta v galérii: DVE KRAJINY Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť

17.00 l 2. - 3. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.
Vstup voľný