2. 11. l Siesta v galérii: Svätci a svätice

15.00 l 1. poschodie

Počas sviatkov Všetkých svätých sa pristavíme pri svätcoch a sväticiach medzi dielami gotiky a baroka. Legendy o ich životoch a spôsob ich stvárnenia vám priblíži galerijný pedagóg Vladislav Malast.

Vstup voľn

4. 2. l Fotografia vo výklade s Matúšom Zajacom

18.00 l Ex Libris

Ďalšie zo stretnutí v útulnej atmosfére kníhkupectva
Ex Libris v SNG. A keďže je november – Mesiac fotografi e, predstavíme vám novú knihu plnú silných fotografi í a príbehov s názvom Mimo / OUT fotografa Matúša Zajaca.

Štyri roky fotografovania – deväť esejí – sedem ocenení. Debatou nielen o fotografi i nás bude sprevádzať kurátorka Zuzana Lapitková.

Vstup voľný

6.11. l Svetlo na hrane / vernisáž

17.00 l Esterházyho palác

Otvorenie výstavy Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografi i. Kurátorky: Lucia Almášiová, Viera Dlháňová

Vstup voľný

9. 11. l Siesta v galérii: Svetlo na hrane

15.00 l 3. poschodie EP

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

12. 11. l Koncert: Hudba dneška v SNG 11 – Rolling Tones 2014

18.00 l Átrium

Program: Bolcsó, Chung, Lõo, Ymennykh...
Študentský súbor VENI ACADEMY je komunitou mladých hudobníkov, ktorí majú chuť hrať hudbu, s ktorou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať, im sprostredkúvajú skúsení hráči z VENI ensemble, ktorí sa tým starajú o ich ďalší umelecký rast. VENI ACADEMY má za sebou okrem množstva koncertov aj svoj prvý CD titul, ROLLING TONES / in zarter bewegung, ktorý získal prestížne ocenenie Radio Head Awards 2013 za „najlepší album roka v kategórii Klasická hudba“. Koncert v SNG je zavŕšením krátkej koncertnej série pri príležitosti krstu tohto albumu. Projekt sa uskutoční v dramaturgii Daniela Mateja, v spolupráci s In Music, o. z. a slovenskou sekciou ISCM.

Vstupné 4/ 2 €
Priatelia SNG vstup voľný

13. 11. l Kurátorský výklad: Svetlo na hrane

18.00 l 3. poschodie EP

Komentovaný sprievod Lucie Almášiovej a Viery Dlháňovej novou výstavou SNG. Kurátorky predstavia známych i menej známych fotografov 20. až 80. rokov 20. storočia, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali téme modernej a neskoro modernej architektúry. Súčasne upriamia pozornosť aj na vývoj tejto architektúry v slovenskom prostredí a pokúsia sa vysvetliť spôsob a mieru uplatňovania modernistických princípov v stavebnej produkcii sledovaného obdobia.

Vstupné 4/2 €
Priatelia SNG vstup voľný

14. 11. l BookObrazy a Dita

16.30 l Berlinka + Ex Libris

Malé dievčatko Dita (z knižky J. Bodnárovej a D. Olejníkovej) sa nudí len málokedy. Na jej dobrodružstvá sa spýtame strateného motýľa, hovoriacej čínskej bábiky, harmonikára alebo Ditinej dvojníčky. Po všetkých výpravách vám možno pomôžu zaspať svätojánske mušky. Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné 3 €/ rodina

19. 11. l Krstíme Časopis X!

19.00 l Berlinka

Krst nového čísla Časopisu X – jediný časopis o súčasnej kresbe na Slovensku!

Vstup voľný

20. - 21. 11. l Konferencia Public Spaces

9.00 -20.00 l Berlinka

Cieľom 1. medzinárodnej vedeckej konferencie je upozorniť na to, ako sa dajú robiť zmeny vo verejnom priestore: od generovania vízií po ich realizáciu. Konferencia sa zameria na súčasné strategické nástroje plánovania a tvorby verejných priestorov ako je placemaking, urbánna akupunktúra, taktický urbanizmus a participatívne plánovanie. Viac info a registrácia: www.publicspaces.sk

23. 11. l Siesta v galérii: nestex

15.00 l 1. poschodie EP

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví (ne)stálu expozíciu gotiky a baroka.

Vstup voľný

23. 11. l Spoločná nedeľa v galérii: Príbehy modernej architektúry

15.00 l EP

Pozorným skúmaním fotografi í modernej architektúry, plánov a architektonických projektov odhalíme, že za čistými tvarmi stien
a geometrickým usporiadaním okien môžu byť celkom obyčajné veci – napríklad košík na chlieb. Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné 4 €

27. 11. l Dokumentárny fi lm: Lyrik

18.00 l Berlinka

r. Arnold Kojnok, 2014, 83 min.
Autorská projekcia fi lmu o živote a diele historika Jána Mlynárika (1933 – 2012) s úvodom a diskusiou pripomenie 25. výročie zmeny režimu v Československu.

Vstup voľný

28. - 29. 11. l Hackathon

17.00 l Berlinka + Esterházyho palác

SNG uchováva a vystavuje výtvarné umenie nielen v jeho materiálnej, ale aj digitálnej podobe. Naše digitálne zbierky postupne otvárame verejnosti a chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí ich budú tvorivo využívať alebo nám pomôžu pri vývoji digitálnych služieb. Hackathon SNG je prvým z podujatí, kde sa stretnú programátori, grafi ckí dizajnéri, zvukoví majstri a ďalší, aby počas dvoch dní navrhli a vytvorili projekt s využitím našich dát. Ak vás láka možnosť vytvoriť audiosprievodcu k nestálej expozícii gotického a barokového umenia, získať dáta z Webu umenia a vylepšiť, alebo digitálne analyzovať farebnú paletu maliara Miloša A. Bazovského, zapojte sa! K dispozícii budú zdrojové kódy, digitálne reprodukcie, metadáta o výtvarných dielach, veľa kávy a sprievodný program. Odporúčaná je účasť v tímoch, najlepšie projekty budú „ovenčené“ zaujímavými cenami.

Info a registrácia: hackathon.sng.sk, lab@sng.sk

30. 11. l Siesta v galérii: Svetlo na hrane

15.00 l 3. poschodie EP

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

30. 11. l Koncert Solametne naturali: Musica poetica da camera / Hudobné rukopisy a notové archívy na Slovensku – Lubeník

18.15 l Átrium EP

Po uvedení zborníkov skladieb z Rožňavy (SNG, 2012) a z Liptovského Hrádku (SNG, 2013) súbor pre starú hudbu Solamente naturali uzavrie koncertný rok v galérii opäť programom neznámej hudobnej literatúry domácej proveniencie.
Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Dnes, po celosvetovom boome Early Music, už jednoducho nestačí reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch.
SNG, Esterházyho palác, átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné 4 / 2€, Priatelia SNG vstup voľný