2. 3. l Finisáž výstavy: Zaujatí krásou. 50. roky v dokumentárnej fotografii

16.00 l Esterházyho palác, 3. poschodie

Kurátorský výklad Aurela Hrabušického, tentoraz s obrátenou perspektívou – sústredí sa nie na panoramatický obraz doby, ale na prínos jednotlivých fotografických osobností.

Vstup voľný

5. 3. l Open Studio nm 16. : Ciprian Muresan

17.00 l Berlinka

Ciprian Muresan (1977 ) patrí medzi najznámejších rumunských umelcov mladšej generácie. Autor pracuje s rôznymi médiami a vo svojich dielach skúma a re- kontextualizuje historické, sociálne a kultúrne (literárne a / alebo umelecké ) odkazy s cieľom odhaliť zložitosť každodenného života a podmienok nazerania na históriu. Vystavoval v renomovaných galériách a múzeách súčasného umenia vo svete. Na Slovensku sa predstavil v roku 2008 na skupinovej výstave Monument to Transformation v Tranzit Bratislava, a v roku 2011 v galérii amt-project.
Open Studio je vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh (Katedra intermédií a multimédií). Slúži ako otvorená komunikačná platforma pre študentov, verejnosť a svetových etablovaných umelcov a teoretikov. Open Studio nm 16. je realizované v spolupráci s Tranzit.sk. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Vstup voľný

6. 3. l Literatúra vo výklade

18.30 l Ex Libris v SNG

Ďalšie z literárnych stretnutí v útulnej atmosfére kníhkupectva Ex Libris v SNG. Tentokrát so spisovateľom Ondrom Štefánikom, autorom kníh Bezprsté mesto či Pštrosí muž. Budeme debatovať nielen o jeho knihách, ale aj o tom, čo rád číta, čo ho inšpiruje a čo ho baví.

Vstup voľný

9. 3. l Siesta v galérii: nestex / nestála expozícia SNG

15.00 l EP, 1. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

13. 3. l Prednáška Kataríny Mikulíkovej o Robertovi Wilsonovi

18.00 l EP, 2. poschodie

Katarína Mikulíková študovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU, prekladá divadelné hry z anglického jazyka. S procesom tvorby Roberta Wilsona sa stretla v jeho umeleckom laboratóriu vo Watermill Centre. Súčasťou prednášky bude premietanie ukážok prác R. Wilsona.

Vstupné 2/1 €

14. 3. l Barbora Klímová: Na hranicích umění

10.00 - 20.00 l Berlinka

Performatívna prednáška Barbory Klímovej predstaví výsledky autorkinho tvorivého výskumu nedávnej minulosti a jej prestupovania do bezprostrednej súčasnosti. Vychádza z vybraných súkromných archívov moravských umelcov, ktorých tvorba sa viaže k 70. – 80. rokom 20. storočia. Sústredí sa na udalosti na hranici umenia a civilných, spoločenských udalostí. V priebehu jednodennej, desaťhodinovej performancie Klímová z rôznych uhlov pohľadu predstaví vlastný digitálny archív materiálov, zhromaždených v rámci jej umeleckého výskumu. Účastníkov vyzve, aby sa počas trvania performancie k nej pripojili a potom, aby ju podľa vlastného uváženia opustili.
Akcia prebehne od 10.00 do 20.00. Je otvorená širokej verejnosti. O 11.00 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce pred komisiou VŠVU v Bratislave.

Vstup voľný

14. 3. l BookObrazy: Liek pre vĺčika

16.30 l Átrium + Ex Libris v SNG

Stretnutie pre deti, knihy a obrazy. S knihou Dany Olejníkovej zistíme, že mať dobrých priateľov je niekedy veľká výhoda.

Vstupné 2 € pre celú rodinu

16. 3. l Siesta v galérii: nestála expozícia SNG

15.00 l EP, 1. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

18. 3. l Zdanie priestoru. O ilúzii, perspektíve a priestore

18.00 l EP, 1. poschodie

Nová stála expozícia nám svojou architektúrou podsúva tému priestoru – ako blízko smieme byť? Máme sa cítiť malí a stratení? Má v nás vystavené umenie vyvolávať bázeň a navodzovať pocit akejsi posvätnosti? Alebo je to všetko presne naopak?

V nestálej expozícii sa preto budeme rozprávať o tom, ako sa zmenilo zobrazovanie priestoru od gotiky k baroku a kde v ňom bolo miesto pre človeka.

Nový cyklus interaktívnych dvojhodinoviek pre všetkých, ktorých umenie zaujíma, bude prebiehať v SNG počas celého roka. Raz mesačne prináša možnosť dozvedieť sa fakty, ale tiež pýtať sa, diskutovať a interpretovať, pracovať s aktuálnymi výstavami a dielami zo zbierok SNG. So sprievodným komentárom Zuzany Palicovej, pod vedením výtvarníčky Magdalény Kuchtovej.
Rezervácia: zuzana.palicova@sng.sk

Vstupné 2 €

19. 3. l Maja Hriešik: Stačí, že sa to hýbe?

17.00 l EP

Komentár k výstave Roberta Wilsona Videoportréty: o Wilsonovi (a nie len o ňom) a ikonických osobnostiach, ktoré sa stali súčasťou ikonických umeleckých diel, o hviezdach, ktoré sa objavujú v jeho portrétoch a v neposlednom rade o Wilsonovom pohyblivom koncepte zátišia. Maja Hriešik je dramaturgička a režisérka.Venuje sa písaniu a pedagogickej činnosti.

Vstup voľný

21. 3. l Berit Fischer: On Other Possible Worlds - Proposals on this Side of Utopia

17.00 l Berlinka

Témou prednášky je projekt "Other Possible Worlds", v ktorom Berit Fischer a ďalší autori analyzujú potenciál umenia, umeleckých inštitúcií, alternatívnych akadémií a laboratórií podieľať sa na vytváraní modelov sveta, ktorý siaha poza ekonomickú globalizáciu. Rôzne diela z rôznych geografií, ktoré projekt mapuje, navrhujú a testujú inú realitu, pohľad na svet, od malých umeleckých pokusov po sociálne experimenty, dotýkajúcich sa napríklad kultúrnej diverzity alebo klimatických zmien.

Berit Fischer je nezávislá kurátorka a spisovateľka. V rokoch 1997-2009 žila v New Yorku a Londýne, v súčasnosti žije a pracuje v Berlíne.

Po prednáške bude program pokračovať prezentáciou knihy " Is the Future Boring?" v galérii HIT v Bratislave o 19.00/

Prednášku organizuje Galéria HIT v spolupráci s Goethe inštitútom. Podpora: Ministerstvo kultúry SR.
Vydanie knihy podporili: Nadácia Intenda a MK SR.

Vstup voľný

23. 3. l Spoločná nedeľa v galérii

15.00 l EP

Spoločná nedeľa v galérii je tvorivý a zábavný rodinný program, ktorý do objavovania umenia zapája celú rodinu. Program prebieha ako dvojhodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu.
Rezervácie: petra.baslikova@sng.sk

Vstupné 3 € pre celú rodinu

26. 3. l Koncert: Tu v dome

Skupina Tu v dome prebádava nepreskúmané zákutia akustickej hudby, nezaťažené konvenciami žánrov, pričom sa nevzdáva pesničkovej formy. Pomáha si zhudobňovaním textov klasikov slovenských (Krasko) alebo svetových (Seifert, Morgenstern). Má taktiež záľubu v ľudovej slovesnosti, ku ktorej nepristupuje s pietou ale so snahou priviesť ju do nového kontextu. Akustický antipop. Žiadne fňukanie o láske.

Vstupné 5 € predpredaj www.vstupenka.sk, Dr. Horák / na mieste 7 €. Priatelia SNG: 5 € predpredaj aj na mieste.

27. 3. l Thursday Art Talk: nestex one: visitor

19.00 l Esterhazy palace, 1st floor

The Slovak National Gallery has just re-opened part of its collections to the public and this is the first of five planned T.A.T. meetings there; each one with a different theme. Dušan Buran, one of the two curators who prepared this exhibition, will present to what extent they had the visitor in mind during the installation.

Admission 3 €

27. 3. l Filmové podnety - ZRUŠENÉ

18.30 l Berlinka

Pravidelné večery so študentskými dokumentárnymi filmami, ktoré slúžia ako podnety na diskusie so zaujímavými hosťami z rôznych oblastí. Máte možnosť vzhliadnuť filmy, ku ktorým sa v bežnom kine nedostanete a zapojiť sa do debát na témy, ktoré často vzbudzujú emócie či množstvo otázok.

Vstup voľný

30. 3. l Siesta v galérii: Impresionizmus SK

15.00 l EP, 3. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

každú stredu l Tvorivá streda

17.00 - 18.30 l Ateliér

Strávte tvorivé popoludnie v galérii pred originálmi umeleckých diel. Vyskúšate si netradičné výtvarné materiály, nové techniky a zrealizujete vlastné tvorivé nápady.
Program pre rodičov s deťmi od 4 – 7 rokov.
Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk
Vstupné 2 € pre celú rodinu