SNG stanovačka

Poznáte kaštieľ v Strážkach pri Kežmarku? Viete, že množstvo diel maliara Ladislava Mednyánszkeho vzniklo práve tu? Máte chuť ísť v lete stanovať? Prvý augustový víkend vás pozývame na galerijnú stanovačku pri Kaštieli Strážky, ktorá je programovým doplnením výstavy DVE KRAJINY. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť.

Výstava sa stala inšpiráciou pre sprievodný program „Stanovačka “ v lesoparku pri kaštieli v Strážkach a je takmer 3 dňovým výletom do prírodnej aj mestskej krajiny. Program sa uskutoční nielen pri kaštieli, ale aj v v blízkom Kežmarku a v Spišskej Belej. Spoznáme Mednyánszkeho tvorbu, miesta, kam rád chodieval. Sprevádzať nás budú okrem iných aj kurátorka Katarína Beňová a súčasní umelci Juro Gábor a Jano Viazanička. Jeden predstaví svoj sochársky pohľad na krajinu, druhý ju mapuje fotograficky.

Predbežný program

PIATOK
16.00 / Začíname!
18.00 /Stopovanie Mednyánszkeho
Komentovaná prechádzka s kurátorkou Katarínou Beňovou po obľúbených miesta Ladislava v mieste jeho detstva a dospievania. Na základe motívov a denńkových záznamov sa budú hľadať námety jeho obrazov vystavených v Strážkach. Medzi Strážkami a Spišskou Belou sa odkryje jeho vnútorný svet.
20.30 / Ľudová hudba v Drume
V Drum Café hrajú hudobníci z folklórneho súboru Magura.

SOBOTA
Cca od 10.30 / Výlet do krajiny
Predstavíme si tvorbu Juraja Gábora a Jána Viazaničku, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberajú témou krajiny. Na bicykloch sa vyberieme Kežmarku a navštívime historickú železničnú stanicu, zastavíme sa pri bývalej textilnej fabrike, ktorá v regióne zamestnávala stovky ľudí a napokon v miestnom dnes už nepoužívanom amfiteátri.
14.00 / Workshopy

Skicovanie pohľadom // To čo vám môže dať pobyt v Strážkach, je prežitok miesta. Koncentrované prežívanie miesta jeho pozorovaním a rozšírením vnímaním. Jurajom Gáborom komentované vylihovanie v tráve pod stromami, inštruované pozorovanie krajiny, hľadanie obrazovej kompozície, výseku reality, vytváranie bizarných kukátok, či cvičenie "vytrvalostného pozorovania". Rozprávanie sa o krajine skrz výtvarné umenie, súčasné i staré, počas niekoľkých hodín strávených parku, ktorý sa nám stane ateliérom.

Krajina // Fotografia ako odraz krajiny v ktorej žijeme
Klasická krajinomaľba prestala byť dôležitá pre súčasných maliarov. Pre fotografov je to téma zaujímavá kvôli hľadaniu kontrastov, napätí či súladu.
Odrazom stavu krajiny môžu byť aj opustené kultúrne objekty prítomne vo väčšine miest. Na kežmarskom amfiteátri s Jánom Viazaničkom sa pokúsime o aktuálny fotografický dokument.

Pozn.: treba mať vlastný fotoaparát

20.30 / Letné kino

NEDEĽA
10.00prezentácia výsledkov workshopu + intervencia
12.00 Piknik v parku

Ľudia

Katarína Beňová pôsobí v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka Zbierky umenia 19. storočia na Slovensku a je autorkou koncepcie expozície Ladislava Mednyánszkeho v Kaštieli Strážky. Učí tiež na Katedre dejín výtvarného umenia na FiF Univerzity Komenského v Bratislave.

Ján Viazanička (1983) sa systematicky venuje dokumentárnej fotografii a pôsobí ako spravodajský fotograf. Spolu s Borisom Némethom vydali v roku 2012 knihu Premeny Slovenska. Publikácia je výsledkom dlhodobého zaznamenávania vizuálnych zmien slovenskej krajiny, ktoré sú niekedy odkazom na minulosť alebo kontrastom civilizačného pokroku.

Juraj Gábor (1985) má blízko ku klasickému sochárstvu. Niekedy pracuje s monumentalitou a zahltením priestoru, inokedy s detailom. Jeho záujem o krajinu sa podobá poľovníkovi, ktorý iba pozoruje ale loví záznamy, alebo je archeológom, ktorý sa snaží odhaliť vrstvy.

Info

Kedy: piatok – nedeľa 1. – 3. August
Kde: SNG Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá
Cena: 20 €/ študenti, 25 €/ dospelí
Kapacita je obmedzená, preto je potrebná rezervácia vopred.
Pre rezerváciu a akékoľvek otázky: Zuzana.palicova@sng.sk;