6.1. l Siesta v galérii: Jana Želibská. Zákaz dotyku

15.00 h l Esterházyho palác 2. posch.

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac

20. 1. l Siesta v galérii: jana Želibská. Zákaz dotyku

15.00 l Esterházyho palác 2. posch.

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvdieť viac

24. 1. l Thursday Art Talk: Jana Želibská – Land in Land

19.00 l Esterházyho palác 2. posch.

The first of two independent sessions dedicated to Jana Želibská´s work, follows her relationship with nature. The program for English speaking visitors is led by the curator Lucia Gregorová. 4,70 €

31. 1. l Komentovaná prehliadka výstavy - ZRUŠENÁ

17.00 l Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Sprievodný program výstavy Jana Želibská. Zákaz dotyku. Komentovaná prehliadka výstavy s dôrazom na aspekty rodu – tela – telesnosti.
Komentuje Ľuba Kobová.
Vstupné: 1, 50

3. 2. l Siesta v galérii: Jana Želibská. Zákaz dotyku

15.00 l Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

17. 2. l Siesta v galérii: Jana Želibská. Zákaz dotyku

15.00 l Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Spoločná nedeľa v galérii | Programy pre rodiny

24.2. | 15.00
Neviditeľné šaty

Tvorivý a zábavný rodinný program, ktorý zapája do objavovania a hry s výtvarným umením všetkých členov rodiny. Je určený pre rodiny s deťmi od 5 rokov a prebieha ako 2-hodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu.
Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

26. 2. l Komentovaná prehliadka výstavy Jana Želibská. Zákaz dotyku

17.00 l Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Sprievodný program výstavy Jana Želibská. Zákaz dotyku. Komentovaná prehliadka výstavy s dôrazom na aspekty rodu – tela – telesnosti. Komentuje Ľuba Kobová.

Vstupné: 1, 50

Ľubica Kobová, PhD.

je feministická a politická teoretička na voľnej nohe. Dlhodobo spolupracuje s feministickým publikačným a vzdelávacím projektom Aspekt, vyučovala feministickú politickú teóriu na odbore genderových štúdií na Fakulte sociálnych vied Masarykovej univerzity v Brne a na Ústave politológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

28. 2. l Tajnička/ Workshop pre dospelých

18.00 l Esterházyho palác, Ateliér

Inšpirovaní výstavou Jany Želibskej budeme interpretovať jej symboly a odkazy. Pokúsime sa vylúštiť tajničku odhaľovania a zahaľovania ženského tela, chute raja, staneme sa súčasťou Želibskej enviromentov a nafotíme vlastnú akciu.

Workshop vedú lektorka divadla oPROTI Veronika Kořínková a asistentka zbierok moderného a súčasného umenia Alexandra Tamásová.
Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

3. 3. l Siesta v galérii: Jana Želibská | Zákaz dotyku | Not Touching

15. 00 l 2. poschodie Esterházyho paláca

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Vstupné do galérie

13. 3. l Komunikácia videoobrazom, prednáška venovaná aktuálnej tvorbe Jany Želibskej:

Prednáša PhDr. Katarína Rusnáková.

Katarína Rusnáková sa intenzívne venovala tvorbe Jany Želibskej od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. Vo svojej kurátorskej a teoretickej práci pravidelne prezentovala inštalácie a videotvorbu autorky v domácom i zahraničnom kontexte. Napísala viaceré teoretické štúdie zhodnocujúce prínos Jany Želibskej pre súčasné umenie. V roku 2001 pripravila pre Nadáciu – Centrum súčasného umenia komplexnú dokumentáciu Jana Želibská /Comprehensive Documentation, kde spracovala podstatnú časť tvorby autorky.
Katarína Rusnáková pracovala dlhé roky v Považskej galérii umenia v Žiline na kurátorskom aj riaditeľskom poste, z miesta riaditeľky PGU bola bez udania dôvodu v r. 1997 odvolaná. Neskôr pôsobila v Národnej galérii v Prahe ako riaditeľka Zbierky moderného a súčasného umenia vo Veľtrhovom paláci, ako vedecká pracovníčka na Inštitúte umenia a vedy VŠVU v Bratislave , od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je autorkou troch knižných publikácií z oblasti mediálneho umenia, jej štúdie venované videoumeniu boli publikované aj v zahraničných antológiách.

Vstupné 1,50 €

14. 3. l !Woman Art Revolution

18.00 l Kinosála SNG, Admin. budova, Riečna 1, Bratislava

Film americkej výtvarníčky o histórii feministického umeleckého hnutia. Jeden z najlepších dokumentov roka 2010 podľa MoMa New York, prezentovaný na Sundance Festivale, na festivaloch v San Franciscu, Berlíne a Toronte.

Film bude uvedený v angličtine so slovenskými titulkami. Úvod pred filmom: Lucia Gregorová a Vladimíra Büngerová.

Vstupné 2 €

14. 3. l Telos

18.00 l Esterházyho palác 2. posch.

Cyklus pohybovo-výtvarných workshopov pre mladých ľudí zameraný na sledovanie paralelného vývoja tanečnej a vizuálnej kultúry. Pohybová interpretácia vybraných výtvarných diel na výstave Jana Želibská. Zákaz dotyku. Program vedie výtvarníčka a choreografka Zuzana Žabková.
Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné 3,50 €

17. 3. l Jana Želibská. Zákaz dotyku: ukončenie výstavy

15.00 l Esterházyho palác 2. posch.

Kurátorský výklad Lucie Gregorovej a Vladimíry Büngerovej.

Vstupné do galérie