Katalóg Ľubomír Ďurček, Situačné modely situácie

Vydala: Slovenská národná galéria v spolupráci so Stredoslovenskou galériou
Koncepcia výstavy a katalógu: Mira Keratová
Autori a autorky textov: Petra Hanáková, Aurel Hrabušický, Mira Keratová, Tomáš Pospiszyl
Grafiká úprava a dizajn: Ján Šicko, Roman Mackovič
Cena: 23 €