Publikácia Vilam Malík vyšla pri príležitosti autorovej výstavy v SNG.
Vydali Slovenská národná galéria v Bratislave, Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o., Bratislava: PHOTOPORT
Texty: Aurel Hrabušický, Danica Zmetáková
Koncepcia publikácie: Aurel Hrabušický, Filip Vančo
Grafický dizajn: Palo Bálik 2013
Cenav pokladni SNG 20 €