4. 12. 2014 | Vernisáž výstavy Košická moderna a jej kontext

4. 1. | Siesta v galérii: Košická moderna a jej kontext

15:00 | EP, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

15. 1. | Kurátorský výklad: Košická moderna a jej kontext

18:00 | EP, 2. poschodie

Výstavou sprevádzajú Zuzana Bartošová (vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV) a Michał Burdziński (Varšavská univerzita, štipendista programu ETIUDA 2014/12/T/HS2/00437 Národného centra vied v Krakove, aktuálne v Ústave dejín umenia SAV). Zámer výstavného projektu predstaví Alexandra Homoľová, Slovenská národná galéria.
Výstava predstavuje tvorbu protagonistov medzivojnového výtvarného umenia v Košiciach a upozorňuje na jej širší teritoriálny i časový kontext (od začiatku 20. storočia do konca prvej Československej republiky), rovnako ako na výtvarný život mesta. Jej koncept vznikol na základe výstavy Košická moderna a jej presahy (Východoslovenská galéria Košice, december 2013 – máj 2014, kurátorky Zuzana Bartošová a Lena Lešková).

Vstupné: 2 €, členovia Klubu priateľov SNG vstup voľný

18. 1. | Siesta v galérii: Košická moderna a jej kontext

15:00 | EP, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

12. 2. l Skrytá tvár "košickej moderny"

18.00 l EP, 2. poschodie

Termín "košická moderna" sa zaužíval pre tvorbu protagonistov výtvarného umenia Košíc dvadsiatych rokov 20. storočia.
Umelecké posolstvo ich diel pôsobí aj dnes na estetické vnímanie divákov bezprostredne. Je to náhoda, že ich autori žili a tvorili v Košiciach a nie inde? Kto stál v pozadí ich tvorby? Komu bola adresovaná? Aký bol ich svetonázor? Po čom túžili? Ako žili? Kam smerovali? Ako reagovali na prostredie Košíc? Zanechali stopu? Ako ich vklad do genia loci mesta vnímajú Košice dnes?
Prednáša: Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D., vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV

Vstupné: 2 €