24. 2. l "Košická moderna" a projekt stredoeurópskej komparatistiky

17.00 l EP, 2. poschodie

Význam fenoménu umenia prvej polovice 20. storočia v abovskom regióne už čiastočne opísali a zhodnotili viacerí bádatelia. Táto problematika si však stále ešte žiada pozornosť a vzbudzuje záujem o nový výskum. Práve v jeho rámci sa o "košickej moderne" uvažuje v stredo- a celoeurópskych súvislostiach, a to s použitím viacerých súradníc ako: Európa v Košiciach, Košice v Európe; svetová vojna a metafyzika; /ťažké/ zdomácňovanie mesta a hľadanie /súkromnej/ Arkádie. Týmto spôsobom sa prednášateľ usiluje prispieť k procesu dopĺňania a revidovania našich a univerzálnych dejín umenia.
Prednáša: Mgr. Michał Burdziński, Varšavská univerzita, štipendista programu ETIUDA 2014/12/T/HS2/00437 Národného centra vied v Krakove; aktuálne Ústav dejín umenia SAV.

Diskusiu vedie: Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D., vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV, kurátorka výstavy Košická moderna a jej kontext

Vstupné: 2 €

10. 3. l Kurátor a hosť na výstave: Košická moderna a jej kontext

18.00 l EP, 2. poschodie

Hosťom kurátorky výstavy Mgr. Zuzany Bartošovej, Ph.D., vedeckej pracovníčky Ústavu dejín umenia SAV, je česká historička umenia Doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D., ktorá prednáša dejiny moderného umenia na Masarykovej univerzite v Brne.
Témou debaty rešpektovaných kurátoriek slovenského a českého vizuálneho umenia bude "košická moderna" a prítomná výstava Košická moderna a jej kontext s dôrazom na pôsobenie maliara Františka Foltýna (1891 ‒ 1976) v Košiciach, kde žil na pozvanie riaditeľa Východoslovenského múzea Josefa Poláka v rokoch 1921 – 1924.

Vstupné: 2 €

15. 3. l Finisáž výstavy: Košická moderna a jej kontext

15.00 l EP, Átrium, 2. poschodie

Kurátorský výklad: Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D., vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV, Michał Burdziński, Varšavská univerzita, štipendista programu ETIUDA 2014/12/T/HS2/00437 Národného centra vied v Krakove; aktuálne Ústav dejín umenia SAV, PhDr. Alexandra Homoľová (Slovenská národná galéria).
Výstava Košická moderna a jej kontext nadväzuje na výstavu Košická moderna a jej presahy kurátoriek Zuzany Bartošovej a Leny Leškovej, ktorá bola uvedená vo Východoslovenskej galérii (december 2013 – máj 2014) ako súčasť projektu Košice európske hlavné mesto kultúry. Začiatok výkladu bude v átriu Esterházyho paláca pred plagátovou stenou výstavy.

Vstup voľný