Sprievodné programy k výstave Sochárky. Výber osobností česko – slovenského sochárstva

7. 6. | Siesta v galérii: Sochárky

15:00 | EP, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

14. 6. | Siesta v galérii: Sochárky

15:00 | EP, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

24. 6. | Sochárka Eva Kmentová očami Polany Bregantovej

18.00 | EP, 2. poschodie

„Najznámejšími vkladmi Evy Kmentovej (1928 – 1980) do obrazu moderného českého sochárstva je stopa, odtlačok tela, telesný fragment a vstup progresívnych tendencií do sochárskeho procesu – konceptu a akcie.“ (Katalóg výstavy Sochárky. Bratislava : SNG, 2015).
Hosťom kurátorky výstavy Vladimíry Büngerovej je PhDr. Polana Bregantová, dcéra sochárky Evy Kmentovej a sochára Olbrama Zoubka, bibliografka Ústavu Dejín umenia Akadémie vied Českej republiky, ktorá spracovala súpis diel svojej matky pre monografiu TEĎ. Práce Evy Kmentové (Praha : Arborvitae, 2006). Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Českým centrom v Bratislave.

Vstupné: 2 €

2. 7. | Erna Masarovičová (1926 – 2008) – Návšteva zachovaného sochárskeho ateliéru Erny Masarovičovej v Bratislave s výkladom jej dcéry Kataríny Kissoczyovej a Ľuby Belohradskej

17:00 | Ateliér.EM: Gorazdova 31, Bratislava

Katarína Kissoczy je iniciátorkou a organizátorkou unikátneho sochárskeho a šperkárskeho projektu SEM / Medzinárodné Sympózium Hommage à Erna Masarovičová (6 ročníkov od roku 2009) pod záštitou združenia Ateliér.EM; je absolventkou divadelnej scénografie pražskej DAMU, vo voľnej tvorbe sa venuje sochárskemu objektu a inštalácii, od 80. rokov 20. storočia je spoluúčastníčkou generačných skupinových umeleckých aktivít v Bratislave a Prahe.

Ľuba Belohradská je historička umenia, vysokoškolská pedagogička, autorka mnohých výstav a odborných textov zameraných na sochárstvo a medailu 20. storočia. Výber z bibliografie – Fraňo Štefunko (1962, 1976), Auguste Rodin (1964), Ján Koniarek (1975, 2007, spoluautorka), Erna Masarovičová (2001, 2012, spoluautorka), Hranice geometrie (2010, spoluautorka), Juraj Rusňák (2014).

Monografia Erna Masarovičová (editorka Katarína Kissoczy, texty Ľuba Belohradská, Ágnes Schramm, vydal Ateliér.EM, Bratislava 2012) získala ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2012.

Ateliér.EM: Gorazdova 31, Bratislava, tel. 0914 237 709
Voľný vstup do ateliéru pre návštevníkov podujatia 2. 7. od 15.00 do 19.00

5. 7. | Siesta v galérii: Sochárky

17:00 | EP, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

16. 8. | Siesta v galérii: Sochárky

17:00 | EP, 2. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví celú výstavu.

Vstup voľný