9. 11. 2014 l Siesta v galérii: Svetlo na hrane

15:00 l 3. poschodie, Esterházyho palác

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

13. 11. 2014 l Kurátorský výklad: Svetlo na hrane

18:00 l 3. poschodie, Esterházyho palác

Komentovaný sprievod Lucie Almášiovej a Viery Dlháňovej novou výstavou SNG. Kurátorky predstavia známych i menej známych fotografov 20. až 80. rokov 20. storočia, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali téme modernej a neskoro modernej architektúry. Súčasne upriamia pozornosť aj na vývoj tejto architektúry v slovenskom prostredí a pokúsia sa vysvetliť spôsob a mieru uplatňovania modernistických princípov v stavebnej produkcii sledovaného obdobia.

Vstupné 4/2 €
Priatelia SNG vstup voľný

23. 11. 2014 l Spoločná nedeľa v galérii: Príbehy modernej architektúry

15:00 l 3. poschodie, Esterházyho palác

Pozorným skúmaním fotografi í modernej architektúry, plánov a architektonických projektov odhalíme, že za čistými tvarmi stien
a geometrickým usporiadaním okien môžu byť celkom obyčajné veci – napríklad košík na chlieb. Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk

Vstupné 4 €

30. 11. 2014 l Siesta v galérii: Svetlo na hrane

15:00 l 3. poschodie, Esterházyho palác

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

14. 12. 2014 l Siesta v galérii: Svetlo na hrane

15:00 l 3. poschodie, Esterházyho palác

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu.

Vstup voľný

11. 1. l Siesta v galérii: Architektúra dvoch období

15.00 l 3. poschodie EP

Fotografická výstava Svetlo na hrane je zároveň prehliadkou architektonických diel obdobia moderny a neskorej moderny. S dôrazom na samotnú architektúru vás výstavou prevedú Zuzana Palicová a architektka Dominika Belanská.

Vstup voľný