22. 1. l Sociálna výstavba na Slovensku v medzivojnovom období. Štátna politika výstavby budov so sociálnym zameraním (na príklade škôl, nemocníc, liečebných domov, sociálnych bytov)

18.00 l 3. poschodie EP

Linda Osyková (Historický ústav SAV) sprevádza výstavou Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii

Vstupné 2€, členovia Klubu priateľov SNG vstup voľný

29. 1. l Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Architekti Rudolf Miňovský a Vladimír Dedeček

18.00 l 3. poschodie EP

Monika Mitášová (Trnavská univerzita) prednáša na výstave
Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii
Prednáška predstaví vznik a povahu jedného z najvýznamnejších vysokoškolských areálov neskorej moderny na Slovensku.

Vstupné 2€

5. 2. l Prednáška: Slovenská spoločnosť v kontexte česko-slovenských kultúrnych vzťahov

18.00 l 3. poschodie, EP

Slováci a Česi vstupovali v roku 1918 do spoločného štátu z rozdielnych východiskových pozícií nielen v oblasti politického a hospodárskeho, ale aj kultúrneho života. Politika nového štátu znamenala pre slovenskú kultúru jednoznačne pozitíva a demokratizáciu. To však neznamená, že so sebou neprinášala aj viaceré sprievodné negatívne javy politického charakteru, v ktorých boli zárodky budúcich polemík, nedorozumení i sklamaní. Z historickej retrospektívy treba tieto pozitívne i negatívne javy hodnotiť nie sentimentálne, ani z dobových či ideologických pozícií, ale racionálne – v tomto prípade cez optiku kultúrneho života.
Prednáša: PhDr. Ivan Kamenec, CSc., vedecký pracovník Historického ústavu SAV

Vstupné 2€

15. 2. l Finisáž výstavy Svetlo na hrane

15.00 l 3. poschodie EP

Finisáž s posledným kurátorským výkladom Lucie Almášiovej (Zbierka fotomédii SNG) a Viery Dlháňovej (Zbierka architektúry SNG).

Vstup voľný