Najvýznamnejšie akvizície Zbierky modernej a súčasnej grafiky (výber)

1959 – Súborný nákup grafických listov K. Sokola, Ľ. Fullu, M. Galandu, a I. Weinera-Kráľa z 20. a 30. rokov 20. storočia na 36. nákupnej komisii pre súčasné umenie.

1970 – Súborný nákup grafických listov V. Boudníka na 81. nákupnej komisii pre súčasné umenie 10. 4. 1970 a M. Čunderlíka na 83. nákupnej komisii pre súčasné umenie.

1982 – Súborný nákup grafických listov z cyklu Muž Slnka (1920 – 30) od E. Króna na 155. nákupnej komisii.

2006 – Mimoriadny nákup 10 serigrafií A. Warhola z cyklu Campbellova polievka.