Najvýznamnejšie výstavy Zbierky modernej a súčasnej grafiky (výber)

10 rokov československej grafiky
Komisár Karol Vaculík
Bratislava, SNG, 6. máj – jún 1956

Moderne Graphik aus der Slowakei
Komisár: Karol Vaculík
Viedeň , Österreichische Staatsdruckerei, 7. – 20. február 1959
Současná slovenská grafika
Komisárka: Eva Šefčáková
Olomouc, Dům umění, marec 1959

Zakladatelé moderní slovenské grafiky 1945 – 1960
Komisár: Karol Vaculík
Liberec, Oblastní galerie, 18. máj – jún 1960

Súčasná slovenská grafika 1945 – 1960
Komisári: Eva Šefčáková a Karol Vaculík
Bratislava, SNG, máj – júl 1960

Grafická škola Vincenta Hložníka
Komisárka Eva Šefčáková
Bratislava, SNG, 16. august – 20. október 1965

Contemporary Prints of Czechoslovakia
Komisárka: Eva Šefčáková
Ottawa, National Gallery of Canada 3. október – 27. november 1968; Londýn, Public Library and Art Museum, 26. január – 16. február 1969; Montreal, Museum of Fine Arts, 15. jún – 6. júl 1969.

Súčasná slovenská grafika
Komisárka: Eva Šefčáková
Mexico City. Palacio des Bellas Artes, (?) jún 1974

Kontravízie – súčasná maďarská, rakúska a slovenská grafika
Kurátorky: J. Meszárosová a Eva Trojanová
Bratislava: SNG, 1. júl – 17. október 1999

Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985
Kurátori: A. Hrabušický, K. Bajcurová, B. Jablonská, A. Kusá.
Bratislava, SNG, 17. december 2002 – 21. apríl 2003