Najvýznamnejšie akvizície Zbierky gotického umenia (výber)

Tabernákulový oltár z Vojnian, Spiš, polovica 13. storočia – P 131-134

Madona z Ruskinoviec, Spiš / Malopoľsko, po 1300 – P 1700

Sv. Helena z Trnavy, Bratislava / Viedeň alebo Trnava, okolo 1400 (dlhodobá výpožička z Kostola sv. Heleny v Trnave)

Triptych zo Strážok, Spiš / Malopoľsko, po polovici 15. storočia – O 1590–1592

Narodenie „z Hlohovca“ (pôvodne z Dómu sv. Martina v Bratislave), Bratislava / Viedeň, okolo 1480 – P 53

Majster Martin: Tróniaca Madona medzi sv. Katarínou a sv. Alžbetou (tabuľa z Jánoviec), Spiš, 1497 – O 1594

Tabule Mariánskeho oltára zo Spišského Podhradia, Spiš, 1593 – 1594 (O 1029-1032 – dlhodobá výpožička zo Spišského biskupstva)

Panna Mária zo Skupiny Zvestovania z Veľkého Bielu, Bratislava / Viedeň, okolo 1480 (dlhodobá výpožička z Kostola Povýšenia sv. Kríža vo Veľkom Bieli)

Kamenné reliéfy z bývalej kazateľnice Kostola sv. Kríža v Kežmarku (sv. Helena a sv. Augustín, sv. Gregor, sv. Hieronym, sv. Ambróz), Kežmarok, pred 1500 – P 2703-2706

Majster Pavol z Levoče (dielňa): Sv. Ondrej zo Strážok, Spiš, 1524 – P 138

Epitaf Imricha Czobora zo Skalice, západné Slovensko (?), okolo 1520 – O 385