Najvýznamnejšie akvizície Zbierky starého európskeho umenia (výber)

Hans von Aachen: Nesenie Kríža, 1587, Dub, olej, 42 x 59,6 cm – O 1342

Gillis Coignet: Mária Magdaléna, po 1580, dub, olej, 123 x 94 cm – O 5800

Francesco Vanni: Mária Magdaléna, okolo 1600, plátno, olej, 90,5 x 65 cm – O 298

Cecco del Caravaggio: Kristus klesá pod krížom, 1610 – 1620, plátno, olej, 98,1 x 130 cm – O 4175

Giulio Cesare Procaccini: Krst Krista, okolo 1612 – 1620, plátno, olej, 215 x 147,8 cm – O 93

Simon Vouet: Sv. Katarína Alexandrijská, okolo 1625, plátno, olej, 98,7 x 74,2 cm – O 302

Hendrick van Balen – Jan Brueghel st.: Alegória štyroch elementov, 1608 – 1616, dub, olej, 28,3 x 40,8 cm – O 1125

David Bailly: Johanna Visscher, 1628, plátno, olej, 66,6 x 51 cm – O 1652

Bonifazio de’ Pitati: Sv. rodina s malým Jánom Krstiteľom, okolo 1530, drevo, olej, tempera, 82,1 x 116,4 cm – O 1772

Pietro Liberi: Zvestovanie, 1640 – 1650, plátno, olej, 95 x 111 cm – O 716

Antonio Balestra: Sv. Rodina, 1680 – 1700, plátno, olej, 71,8 x 92,2 cm – O 340

Francisco Barrera: Máj (Zátišie s ovocím, zeleninou a kvetinami), okolo 1640 – 1645, plátno, olej, 102 x 155,5 cm – O 348

Frans Francken II.: Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi, okolo 1625, medený plech, olej, 35,6 x 47,2 cm – O 235

Jan van Goyen: Plachetnice v prístave, 1641, drevo, olej, 41,1 x 60 cm – O 1025

Salomon van Ruysdael: Rybári v morskej zátoke, 1640 – 1650, drevo, olej, 82,5 x 66,5 cm – O 1525

Anthonis Jansz. van der Croos: Krajina s kostolíkom v Rijswijcku, okolo pol. 17. stor., plátno, olej, 55,8 x 48,3 cm – O 6268

Gerrit Lundens: U ránhojiča, 1656, drevo, olej, 38,1 x 47,5 cm – O 1024

Nicolas Vleughels: Thália a Terpsichoré, koniec 17. stor., drevo, olej, 23 x 18,5 m – O 4202