Najvýznamnejšie výstavy Zbierky starého európskeho umenia (výber)

Európske zátišie 17. a 18. storočia zo zbierok SNG
Komisárka: M. Keleti
Zvolen, SNG, 13. jún – 31. december 1975

Staré európske umenie 16. – 18. storočia zo zbierok SNG
Komisár: K. Vaculík
Zvolen, SNG, 10. jún 1976 – 6. február 1977

Staré európske umenie. Stále expozície SNG
Komisár: K. Vaculík
Bratislava, SNG, 1. marec 1977 – (?) 1983

Staré európske umenie zo zbierok SNG. Stále expozície
Komisár: K. Vaculík
Zvolen, SNG, (?) marec 1983 – (?) 1985

Prírastky a doteraz nevystavené diela starého európskeho
umenia
Komisár: K. Vaculík
Bratislava, SNG, 9. júl – 1. september 1985

Európske umenie zo zbierok Slovenskej národnej galérie
Komisárky: M. Keleti, G. Kordošová, D. Zmetáková a S. Ilečková
Bratislava, SNG, (?) jún – (?) september 1991

Svätci v strednej Európe
Komisár: I. Rusina, spoluusporiadateľ: MK SR
Bratislava, SNG, 12. október 1993 – 2. január 1994

Staré európske umenie zo zbierok SNG. Stála expozícia
Komisárka: Z. Géczová
Bratislava, SNG, 15. december 1994 – (?) 1999

Staré európske umenie. Stále expozície
Komisár: I. Rusina
Bratislava, SNG, 24. september 1999 – (?) 2000

Expozície starého európskeho umenia. Stále expozície
Komisár: I. Rusina
Zvolen, SNG, 30. jún 2000 – 1. december 2006

Expozícia starého európskeho umenia. Stále expozície
Kurátor: I. Rusina
Bratislava, SNG, 6. december 2005 – 1. december 2006

Staré európske umenie. Stále expozície
Kurátor: I. Rusina
Bratislava, SNG, 28. marec 2006 – trvá

Bludní Holanďania. Majstrovské diela nizozemského umenia na
Slovensku
Kurátor: I. Rusina, spolupráca: Z. Ludiková a M. Čičo, spoluusporiadatelia:
GMB, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave
a Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva v Bratislave
Bratislava, SNG, 14. december 2006 – 18. marec 2007

Staré európske umenie. Stále expozície
Kurátor: I. Rusina
Zvolen, SNG, 8. september 2007 – trvá.