Dňa 14. mája sa SNG pripojila k medzinárodnému podujatiu Noc múzeí a galérií. Akcia prebehla na všetkých pracoviskách SNG a navštívilo ju vyše šesť tisíc návštevníkov a návštevníčok (v roku 2010 sa ich akcie zúčastnilo tri tisíc).