Koncert Spolku slovenských skladateľov z cyklu komorných koncertov PREMIÉRY 17. 12.

Bratislavské sláčikové kvarteto
Marián Hrubý, I. husle
Radomír Cikatricis, II. husle
Martin Mierny, viola
Csaba Rácz, violončelo

Program:

Vojtech Didi Brána harmónie otvorená – premiéra
Con nobilta e energico

Norbert Bodnár Sláčikové trio Jeseň v zime – premiéra
Jarný song - Nostalgia leta - Kolotoč

Peter Machajdík Torques Images – premiéra
Kapoor – Rothko – Kiefer – Richter – Serra

Ladislav Kupkovič Sláčikové trio B dur
Andantino – Gavotta – Ciaccona – Allegro

Jaroslav Konečný Päť skladieb pre sláčikové kvarteto

Pavol Bagin Prelúdiá pre sláčikové kvarteto
Andante – Scherzando – Larghetto - Allegro moderato