Dofinancovanie projektov MK SR sa uskutoční aj z prostriedkov pôvodne alokovaných na dostavbu SNG. Rozpočet určený na dostavbu musí byť vyčerpaný do konca roka.