S novým telom nový telos / 8. 11. 2011

pohybovo-výtvarný
workshop pre mladých ľudí