DISKUSIA NA TÉMU: Problematika akvizícií v galerijných zbierkach / 19. 10. 2011

usporiadaná v súvislosti s prebiehajúcou výstavou
Sedmokrásky a klony / Výstava súčasného umenia.

Výstava diel zo zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka v Trnave (výber z akvizícií 2007 – 2010)

Program

Akvizičná politika SNG – virtuozita v hre na jednu strunu

/Alexandra Kusá, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie v Bratislave/

Akvizičná politika, muzealizácia diel a ich problémové otázky

/Vladimír Beskid, kurátor výstavy Sedmokrásky a klony/

Zbierka intermediálneho umenia Považskej galérie
umenia v Žiline (jej história, tvorba a špecifiká)

/Mira Sikorová, kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline/

Nastavenie, možnosti a formy štátnej podpory akvizičnej činnosti múzeí a galérií zo strany MK SR

/Monika Lopušanová, riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc MK SR/

Diskusia

Okrúhly stôl moderuje Vladimír Beskid