Kurátor a hosť v SNG / 29. 11. 2011 - 4.12. 2012

Dizajn na každý deň. Rozhovor o dizajne na výstave Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949).
Výklad kurátorky výstavy Dagmar Poláčkovej (SNG) a Marty Janovíčkovej (Múzeum mesta Bratislavy).