V SNG číta ...Vladimír Petrík / 8.12. 2011

V literárnom mesačníku hovoríme o knihách a časopisoch prezentovaných na výstave Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949).
Literárny vedec a kritik Vladimír Petrík priblíži osobnosť a tvorbu Jána Smreka (1898 - 1982) a číta z jeho poézie.
Vizuálnu stránku publikácií predstaví kurátorka výstavy Dagmar Poláčková. Moderuje Silvester Lavrík.