Kurátor a hosť v SNG / 24.11. 2011

Výklad Matúša Dullu: Moderná architektúra v modernistickej fotografii

prof. Matúš Dulla (FA STU Bratislava,
Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT Praha)
Koncepciu výstavy priblíži kurátor Aurel Hrabušický