SNG na EXPO DIEŤA A RODINA / 11. - 13. 11. 2011

V rámci 4. ročníka medzinárodného veľtrhu služieb a produktov pre deti a rodičov EXPO DIEŤA RODINA (11. –13. 11. 2011) sa v piatok 11. novembra 2011 odprezentuje aj Slovenská národná galéria, aby sme našim budúcim návštevníkom dali vedieť, že galéria nie je len priestorom určeným na prezentáciu a uchovávanie umenia, ale aj „živým“ miestom určeným pre návštevu rodín s deťmi.

Galerijní pedagógovia predstavia na veľtrhu v Inchebe program Rodina v Galérii, v rámci ktorého poukážu na typy programov pre deti a rodičov, ktoré v SNG prebiehajú pravidelne a kreatívnym spôsobom reflektujú na aktuálne výstavy či stále expozície. Ukážu návštevníkom vzdelávacie pomôcky a hravé, ale zároveň edukačné spôsoby práce s deťmi rôznych vekových kategórií, predstavia galériu ako miesto tvorivé, pohodové, zážitkové, kde môžu rodiny prežiť svoj voľný čas spoločne hodnotným spôsobom.

Druhou časťou prezentácie bude samotný workshop, ktorého sa môžu na mieste zúčastniť rodiny s deťmi od troch rokov.

Galéria považuje prácu s deťmi a ich rodinami za jednu z najdôležitejších činností, pretože výchova budúcich kultivovaných návštevníkov galérie a priaznivcov výtvarného umenia vôbec, prebieha práve vo veku dieťaťa v najbližšom prostredí rodiny.