Publikácia predstavuje projekt Romana Ondáka LOOP,
realizovaný na La Biennale di Venezia – 53. Esposizione Internazionale d´Arte
v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky v Benátkach v roku 2009.
Vydavateľ knihy Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2011.

Podujatie podporili Beata Mladá & Slavo Mladý