17. 5. l Noc múzeí a galérii v SNG 2014

Jeden deň v roku môžete byť v Slovenskej národnej galérii až do polnoci. Tento rok počas niekoľkých hodín absolvujete množstvo výkladov k aktuálnym výstavám, pripravené sú dielne pre rodiny s deťmi, potlačíte si tričko so študentmi grafického dizajnu VŠVU, či sa necháte zdigitalizovať. Oslavovať spolu s nami budete aj prvé narodeniny nášho kníhkupectva Ex Libris v SNG. O záverečnú párty sa postará FOOLK.

Naše kníhkupectvo Ex Libris v SNG oslavuje 1. narodeniny! Počas celého dňa majú všetci 10 % zľavu na nákup všetkých nezľavnených knižných titulov a darčekových drobností.

OTVÁRACIE HODINY
10.00 – 24.00 (posledný vstup 23.30 h)
15.00 – 24.00 (program)

Vstupné 2 € / deti do 6 rokov bezplatne
Vstupné sa platí jednorazovo v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií

AKTUÁLNE VÝSTAVY
Ne/stex. Nestála expozícia Slovenskej národnej galérie
Rozmanitosť nutná / VŠVU Model 2014
Impresionizmus SK. Podoby impresionizmu na Slovensku

Program

15:00 – 18:00 l Dielne pre rodiny s deťmi

Café Berlinka

Krásnohľad l tvorivá dielňa
Impresionisti zachytávali mihotavú krásu prírody. Podobné odlesky a premenlivé farby môžete pozorovať v kaleidoskope, ktorý si spolu zostrojíme.

Nemaľovaný obraz l tvorivá dielňa
Maľovať sa dá aj bez farieb. Na stenu pomocou magnetických kruhov vyskladáme kvet, strom, lúku, les.

15.00 - 18.00 l Tričká – tričká – tričká

Esterházyho palác, ateliér, suterén

Workshop so študentmi Katedry voľnej grafiky a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Pozývame návštevníkov do grafickej dielne, kde budú študenti priamo tlačiť originálne grafiky na tričká účastníkom workshopu. Hravou a atraktívnou formou tak chceme priblížiť médium grafiky, klasické grafické techniky a spôsoby tlače širokej verejnosti. Návštevníci budú mať možnosť vidieť celkový proces vzniku grafiky – od ručnej prípravy matrice (vyhotovenie motívu/ilustrácie), cez prípravu na tlač až po finálnu aplikáciu na tričko.

Tričká sa budú dať kúpiť aj u nás, ale kľudne si doneste aj vlastné.

15:00 – 18:30 l 3 x 6 x 30

3 výstavy, 6 kurátorov, 30 minút. Štafeta krátkych tematických výkladov k aktuálnym výstavách o témach, ktoré s nimi súvisia.

15:00 – 15:30 l Luxusné textílie na slovenských gotických oltároch l Dušan Buran, Monika Hanečková

Rozmanitosť nutná l VŠVU model 2014 l 2. poschodie

Kurátor predstaví využitie talianskych drahých brokátov, zamatov a hodvábov na príkladoch
oltárnych malieb slovenskej proveniencie. Prečo sa žiadna z takýchto látok fyzicky nezachovala? Priamo na mieste bude vytvárať kópiu stredovekej textílie študentka Monika Hanečková z Katedry reštaurovania VŠVU.

15:30 – 16:00 l Kupecký? l Katarína Chmelinová

nestex. nestála expozícia l 1. poschodie

Dlhodobo jediné dielo známeho barokového portrétistu v zbierkach slovenských múzeí a galérii bolo nedávnym výskumom označené za prácu niekoho iného, a naopak, bola znovuobjavená ďalšia jeho maľba.

16:30 – 17:00 l Miloš Alexander Bazovský - Intervencia v Ne-stálej expozícii l Katarína Bajcurová

nestex. nestála expozícia SNG l 1. poschodie

Výklad predstaví najnovšiu akvizíciu SNG, dielo Miloša Alexandra Bazovského: Sekera (1952) z neskorej tvorby klasika slovenského moderného maliarstva.

17:00 – 17:30 l Svetlo a farba l Zuzana Ludiková

Impresionizmus SK l 3. poschodie

Výklad je pre záujemcov, ktorí pri prehliadke prezentovaných malieb pocítili potrebu získať väčší prehľad o vybraných teoretických otázkach umenia. Výtvarne diela možno lepšie pochopiť a prijať, ak sa dozvieme i to, o čo umelci usilovali pri ich tvorbe.

17:30 – 18:00 l O dielenských tajomstvách l Danica Stojkovičová

Impresionizmus SK l 3. poschodie

Nejeden teoretik, ale aj mnohí umelci sa podujali na to, aby našli sa sformulovali podstatu
umeleckej tvorby. Výklad bude o vybraných umeleckých názoroch a dielenských tajomstvách.

18:00 – 18:30 l Veľké divadlo sveta l Barbora Jurinová

nestex. nestála expozícia SNG l 1. poschodie

Svet stredovekého i barokového človeka je úzko spätý a previazaný so životnými cyklami, rituálmi a cirkevným rokom. Všetky prejavy svojou formou odpovedali na ľudské potreby zviditeľnenia cností, viery, poriadku sveta a miesta každého v ňom. Priestor pre túto hru života dávala cirkev i štát, kulisami v ich večnom boji sa stávajú oltáre aj fontány na námestí.

17:00 - 19:00 l Mini digi

Café Berlinka

Chcete sa ocitnúť v improvizovanom kabinete kuriozít a nechať sa „zdigitalizovať“ ? Galerijný fotograf Martin „Deko“ Dökereš vás odfotí špičkovým fotoaparátom, ktorý na Slovensku používa len pár fotografov. Máte tak jedinečnú možnosť byť súčasťou obrovského projektu Digitálna galéria, ktorý dokumentuje, ošetruje a digitalizuje tisícky zbierkových predmetov v galériách na Slovensku.

18:30 – 20:00 l Kurátorský výklad na výstave Rozmanitosť nutná l VŠVU Model 2014 l Lucia Gregorová, Viera Kleinová, Alexandra Tamásová, Braňo Matis + prekvapenie

Rozmanitosť nutná l VŠVU model 2014 l 2. poschodie

Aj vy ste vždy chceli vedieť, čo je to Vorvaň Dunajský, o čom premýšľajú mladí umelci, a ktoré dievča sa ničoho nebojí? O tom všetkom aj o mnohom ďalšom sa dozviete z kurátorského výkladu na výstave.

20.00 – 21.00 l Slam poetry

Café Berlinka

Exhibícia netradičného prednesu improvizovanej autorskej poézie v podaní najlepších slammerov z Čiech a Slovenska: Mišo Kováč, doba, Milo Horínek,Vlado Janček, Jakub Foll, Jirka Šimek a Sára. V spolupráci s Českým centrom v Bratislave a OZ literarnyklub.sk.

21.00 – 22.30 l Dielo – príbeh – lektor

Impresionizmus SK l 3. poschodie

Zastavte sa na výstave Impresionizmus SK pri diele, ktoré vás zaujme a vypočujte si jeho príbeh.

22:00 – 23:00 l Foolk (live act)

Café Berlinka

Po dlhšej dobe jediné vystúpenie FOOLK-a oceneného na Radio_head Awards 2013 za
najlepší elektronický album.