Inštálacia výstavy Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku

Foto: Peter Gáll