Výstava Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálom veku

Foto: Deko