Sprievodné programy k výstave Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku

Nedeľa 17. 1. | 15.00 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: UCHOVÁVANIE SVETA. RITUÁL MÚZEA V DIGITÁLNOM VEKU

Sprievodné slovo k neobyčajnej výstave, vďaka ktorému nahliadnete do zákulisia galérie a jej digitálneho obsahu

Vstup voľný

Štvrtok 21. 1. | 18.00 | EP, 3. poschodie

KURÁTORSKÝ VÝKLAD: UCHOVÁVANIE SVETA. RITUÁL MÚZEA V DIGITÁLNOM VEKU

Netradične koncipovanú výstavu SNG Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku predstavia kurátorky Alexandra Kusá a Lucia Gavulová.

Impulzom k výstave bol projekt Digitálna galéria, ktorému sa Slovenská národná galéria niekoľko rokov venovala a ktorý v novembri 2015 skončil. Pri príprave výstavy bolo primárnou výzvou zodpovedať na otázky: Čo je múzeum umenia a ako v ňom môžeme využiť digitálne vymoženosti?
V technických riešeniach je dôraz kladený na prácu s aurou originálu, na atmosféru umeleckých diel v rôznorodom múzejnom prostredí a na ich posilnenie pomocou vhodne zvolenej technológie.

Vstupné 4 / 2€

Štvrtok 21. 1. | 19.30 | Berlinka

PREDNÁŠKY KATALÓG ONLINE & AUTENTICITA, ARCHIVÁLIE, ANOMÁLIE

Katalóg online: o špecifikách digitálnych galérií

Digitalizácia a publikovanie dokumentácie umeleckých diel na internete transformujú ich rolu v umeleckom diskurze. Pre orientáciu v internetovom prostredí nie je samotné fyzické umiestnenie artefaktov veľmi podstatné. Hlavným prostriedkom tu je vyhľadávač, ten pretvára všetky online galérie do jedného kontinua a dáva prioritu stránkam s unikátnymi kombináciami výrazov. Obývanie takéhoto priestoru nevyžaduje ani tak techniky "SEO" (search engine optimisation) ako zblíženie dokumentačných praktík s kurátorskými. Zdá sa, že hlavná úloha, a ostatne i moc online galérií umenia spočíva v spôsoboch, akými rekonfigurujú vzťahy medzi artefaktmi v umeleckom diskurze, ktoré skôr než konzervujú -- produkujú. S tým sa môžeme v katalógoch umenia stretnúť už minimálne od 17. storočia.

Dušan Barok sa venuje teórii, umeniu a softvéru. Je zakladajúcim členom iniciatívy pre kolaboratívny výskum umenia, médií a humanitných vied Monoskop, absolventom Piet Zwart Inštitútu v Rotterdame a doktorandom na Amsterdamskej univerzite.

Autenticita, archiválie, anomálie

Pre undergoundový film 80. rokov je príznačný odklon od verejnej sféry smerom k privátnej a komunitnej umeleckej praxi s inklináciou k paralelnému znovuvytváraniu spoločenských inštitúcií. Prednáška sa zameria formou prípadovej štúdie na princípy digitálnej mediácie dispozitívu undergroundového filmu 80. rokov do formy archívneho objektu.

Martin Blažíček je vizuálny umelec, pedagóg a kurátor. Vo svojej tvorbe sa vo forme performancií zaoberá stroboskopiou a abstraktnými témami času a priestoru v analógových a digitálnych médiách. Prednáša na FAMU v Centre audiovizuálnych štúdií, kde od roku 2012 rozvíja program pre rekonštrukciu a prezerváciu filmov českého undergroundu 80. rokov.

Tieto prednášky sú sprievodným programom výstavy SNG Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku.

Vstup voľný

Štvrtok 4. 2. | 18.00 | Berlinka

KATARÍNA BAJCUROVÁ: AKO ROZPOZNAŤ FALZIFIKÁT?
Vysvetlenie na príklade výtvarnej moderny Slovenska

Falšovanie umeleckých diel a jeho odhaľovanie je – možno povedať – jednou z najčastejších ale aj najzložitejších úloh, s ktorými sa historik umenia počas svojho profesionálneho života môže stretnúť. Nie je to vôbec zanedbateľný problém, pretože postihuje hlavne zberateľov umenia, celú oblasť zberateľstva a umelecký život vôbec. Kurátorka Slovenskej národnej galérie Katarína Bajcurová v svojej prednáške, doplnenej projekciou, vysvetlí základné pojmy týkajúce sa falšovania a falzifikátov, oboznámi vás s niektorými prípadmi zo svojej znaleckej praxe posudzovania obrazov autorov slovenskej moderny.
Prednáška je sprievodným programom výstavy Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku

Vstup voľný

Nedeľa 7. 2. | 15.00 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: UCHOVÁVANIE SVETA. RITUÁL MÚZEA V DIGITÁLNOM VEKU

Sprievodné slovo k netradičnej výstave, vďaka ktorému nahliadnete do zákulisia galérie a jej digitálneho obsahu.

Vstup voľný

Pondelok 8. 2. | 19.00 | Berlinka

KRAŤASY V ZIME | PROJEKCIA KRÁTKYCH FILMOV

Pod hlavičkou Kraťasy v zime premietame krátke filmy súvisiace s témami aktuálnej výstavy Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku. Dokumentárnymi filmami slovenskej a českej študentskej produkcie si tému uchovávania sveta pripomenieme prostredníctvom nostalgickej spomienky na analógový filmový materiál.

Premietané filmy:

ODCHOD NA KORZE (R. PETER ZÁKUŤANSKÝ, 2013, SK, 22 MIN.)
Odchod na korze je „film po filme.“ Režisér prichádza po takmer päťdesiatich rokoch do Sabinova, kde sa nakrúcal slávny oscarový film Jána Kadára a Elmara Klova Obchod na korze. Oživuje filmové lokácie a spoluprežíva dobrodružstvá miestnych obyvateľov pri pôvodnom natáčaní. Tí v rolách filmových postáv odkrývajú nielen veľkú históriu, ale aj vlastné súkromné príbehy – o to naliehavejšie, o čo rýchlejšie filmové pásy miznú z kinárskeho obehu. V pozadí rekonštruovaných udalostí sa odvíja druhá línia príbehu Odchodu na korze, o digitalizácii mestského Kina Torysa, premietačského školiaceho strediska pre celé Slovensko a o jeho šéfovi, bojovníkovi do posledného dychu.

POSEDLOST (R. TOMÁŠ MERTA, TOMÁŠ KLEIN, 2015, CZ, 32 MIN.)
Digitálny hipster Oskar preniká do sveta fanatických, analóg milujúcich premietačov. Prienik to nie je zďaleka ľahký, miestami sa dokonca zdá, že môže ísť o život. Dokumentárny film sa venuje umierajúcemu svetu 70 mm filmu a posledným mohykánom, ktorí sa v dnešnej dobe nezdráhajú zdvíhať ťažké kotúče filmového pásu a kŕmiť nimi nenásytné analógové prístroje.

Vstupné dobrovoľné

Streda 10. 2. | 18.00 | Berlinka

PREDNÁŠKY: DIGITALIZÁCIA PAMIATKOVÉHO FONDU & VIRTUÁLNE VS. VIREÁLNE MÚZEUM

Prednášajúci Ing. Ladislav Dedík ArtD zo Studio 727 vo svojej prednáške prinesie zaujímavý pohľad na proces digitalizácie z perspektívy odborníkov, ktorí na nej pracovali a počas dvojročného obdobia zdigitalizovali vyše 1450 pamiatkových objektov. Ako sa vysporiadali s rozmanitosťou týchto objektov počnúc menšími pamätníkmi až po hrady, zámky a celé mestské pamiatkové rezervácie? Aké technológie sa pri digitalizácii využívali a do akej miery detailu umožnili objekt zosnímať? Ako sa tvorí prezentačná vrstva a aké sú vlastne ďalšie možnosti využitia výsledkov digitalizácie?

Čo ďalej s digitalizovanými objektmi? Ako ich sprístupniť atraktívnou a interaktívnou formou a ako ich použiť priamo v múzeu alebo v galérii? Prednášajúci RNDr. Ján Lacko a PhD. Mgr. Matej Novotný, PhD z VIS GRAVIS ukážu možnosti prezentácie digitalizovaných objektov, povedia, prečo sú pre objekt dôležité príbehy a akým spôsobom vtiahnuť návštevníka do interaktívnej prezentácie. Diskutovať budete môcť aj o možnostiach využitia virtuálnej a rozšírenej reality v prezentačnej činnosti múzeí a galérií a o spôsoboch, ako ukázať múzejné zbierky aj mimo múzeí.

Tieto prednášky sú sprievodným programom výstavy SNG Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku.

Vstup voľný

Štvrtok 11. 2. | 18.00 | EP, 3. poschodie

JÚLIUS BARCZI: AKO SA ZO SÚKROMNÉHO MÚZEA STANE VEREJNÉ...

Tematický výklad s dôrazom na exponáty zapožičané zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzea Betliar na výstave Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku.

Historik umenia a kurátor Július Barczi sa zaoberá umením 19. storočia, otázkami modernizmu v strednej Európe, dejinami zberateľstva a zberateľskými aktivitami uhorskej šľachty, jej reprezentáciou a identitou. Osobitne sa venuje zbierkam a sídlam rodu Andrássy, životu a dielu Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Je riaditeľom Múzea Andrássyovcov – Múzea Betliar.

Vstupné: 2 €

Streda 17. 2. | 18.00 | Esterházyho palác

KURÁTORSKÝ VÝKLAD: UCHOVÁVANIE SVETA

Netradične koncipovanú výstavu SNG Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku predstaví kurátorka Alexandra Kusá.

Impulzom k výstave bol projekt Digitálna galéria, ktorému sa Slovenská národná galéria niekoľko rokov venovala a ktorý v novembri 2015 skončil. Pri príprave výstavy bolo primárnou výzvou zodpovedať na otázky: Čo je múzeum umenia a ako v ňom môžeme využiť digitálne vymoženosti?
V technických riešeniach je dôraz kladený na prácu s aurou originálu, na atmosféru umeleckých diel v rôznorodom múzejnom prostredí a na ich posilnenie pomocou vhodne zvolenej technológie.

Vstupné: 4 / 2 €

Nedeľa 21. 2. | 15.00 – 17.00 | EP, 3. poschodie

NEDEĽA PO MODREJ: DIERA V PAMÄTI

Naša pamäť je ako veľký sklad množstva obyčajných aj neobyčajných vecí. Niečo z nej vypadne, niečo zapadne a niečo zostane navždy. Aké spomienky a príbehy v nás prebudia predmety na výstave a ako sa zapĺňajú diery v pamäti celého ľudstva nám pomôže pochopiť výstava Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku.

R: barbora.jurinova@sng.sk
Vstupné: 4 € / rodina

Nedeľa 28. 2. | 16.00 | Berlinka

FINISÁŽ VÝSTAVY: UCHOVÁVANIE SVETA. RITUÁL MÚZEA V DIGITÁLNOM VEKU

Ukončenie výstavy Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku so záverečným slovom kurátoriek Alexandry Kusej a Lucie Gavulovej

Vstup voľný