Filmová prehliadka k výstave Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra 14. 4. – 19. 5. 2015

Kino Lumière

Prehliadka sa uskutoční v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom

Modernisticky vzaté sú dejiny umenia prehliadkou –izmov – nedávno sme v SNG predstavovali slovenskú verziu impresionizmu. Našu kultúru však tvoria a jej vizuál spoluurčujú aj iné, menej výtvarné a skôr zahanbujúce –izmy, napríklad alkoholizmus. Práve alkohol ako špecifický sklon a (ne)kultúrny faktor, ako múza i neduh je témou našej skôr ikonograficky poňatej výstavy. Tekutá múza, štruktúrovaná samotným materiálom do menších tematických celkov, akýchsi mini-výstav (bratislavské krčmy Antona Podstraského, východoslovenská moderna pri poháriku, zátišie s fľaškou, slovenská filmová krčma...) predstaví alkoholizmus ako silne ambivalentný kultúrny fenomén. Uvidíme a predstavíme si – na materiáli, pokrývajúcom celé storočie – „chľast“ ako slasť či princíp tvorby, ale aj ako depresiu a sociálnu depriváciu.

Na tému výstavy Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra reagujeme šiestimi projekciami zostavenými z hraných, dokumentárnych, animovaných filmov a týždenníkov, aby sme rozšírili ďalším – filmovým – médiom pohľad na vizuálne stvárnenie témy.

Dramaturgia filmovej prehliadky, anotácie k filmom – Petra Hanáková, SNG; úvody ‒ Petra Hanáková, Eva Filová.

Kino Lumière (Kinosála K3)
Kino Slovenského filmového ústavu, Špitálska 4, Bratislava
Každý utorok od 14. apríla do 19. mája 2015 vždy o 18.00

Vstupné na premietania
3 € / 2 € držitelia preukazov FK 2015, ZŤP, seniori

Utorok 14. 4. 2015 | 18:00 | KÝM SA SKONČÍ TÁTO NOC

úvod: Petra Hanáková

Jeden tatranský nočný podnik, v ňom dve znudené české turistky, dvaja slovenskí fičúri (?) a pár smutných existencií, ktoré sa prepíjajú do nového rána. Silne atmosférický film, podfarbený jazzom a okorenený striptízom od Petra Solana, jedného z mála moderných existencialistov v prostredí slovenského filmu.

Týždeň vo filme č. 14/1950 (5. šot) ‒ Nová zbraň proti opilstvu, 3´5´´
Prezent, Viktor Kubal 1976, 5´26´´
Kým sa skončí táto noc, Peter Solan 1965, 85´

Utorok 21. 4. 2015 | 18:00 | SLÁVNOSŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE

úvod: Eva Filová

Film Slávnosť v botanickej záhrade sme do nášho výberu zaradili pre jeho tekutú, nekonzistentnú, voľnú štruktúru. Vinársky Babindol, čakajúci na zázrak a jeho excentrické postavičky sú karnevalovým svetom naruby, akousi opitou dedinou v poetickom zmysle.

Týždeň vo filme č. 28/1959 (9. šot) ‒ O osude tých, ktorým chutí lavórovica, 3´
Kým sa ucho neodbije, Jaroslava Havettová 1971, 10´42´´
Slávnosť v botanickej záhrade, Elo Havetta 1969, 83´

Utorok 28. 4. 2015 | 18:00 | AŽ NA DNO

úvod: Petra Hanáková

Ako stvárniť a zároveň divákom znechutiť alkoholovú závislosť? Na objednávku Ústavu zdravotnej výchovy pokúšajú sa kolibskí filmári zobraziť nezobraziteľné – prostredníctvom uvoľnenej narácie, subjektívnej perspektívy, vnútorného hlasu, farebných filtrov... „objektivizovať“ a zákonite odsúdiť závislosť. Jedna agitka, dva dokumenty, jedna čistá fantazmagória plus krátky hraný film podľa skutočnej udalosti s tragikomickým koncom v štýle body art.

Mišo sebepán, Vlado Kubenko 1949, 19´
Ďalší na izbu, Jozef Zachar 1963, 10´
Jarmok márnosti, Ján Zeman 1974, 23´
Trinásty stupeň blaženosti, Eugen Šinko 1980, 21´ 19´´
Až na dno, Karol Floreán 1987, 12´

Utorok 5. 5. 2015 | 18:00 | ČERVENÉ VÍNO

úvod: Petra Hanáková

Populárna filmová adaptácia Hečkovho románu o rodine hrdého Urbana Habdžu, o živote pevne zviazanom s rytmom práce, pôdou i „škodnou“ vlčindolského vinohradu. Zároveň silný milostný príbeh v stelesnení svojho času snáď najcharizmatickejšej filmovej dvojice Kvietik – Vášáryová.

Červené víno, Andrej Lettrich 1976, 144´

Utorok 12. 5. 2015 | 18:00 | VÍNO VINOVATÉ

úvod: Petra Hanáková

Tajná misia cesty vína Klevner (Clever?) na britský kráľovský dvor. Film, ktorého radošinská insitná poetika vykazuje nečakané paralely s Monty Python, dopĺňa niekoľko krátkych filmov o pestovaní a kultúre vína v Malých Karpatoch. Zaujímavé je sledovať to isté naprieč filmovou estetikou štyridsiatych, päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Elixír, Vladimír Pikalík 1989, 11´ 9´´
Kvapka slnka, Vladimír Zimmer 1946, 15´ 6´´
Víno, Dimitrij Plichta 1957, 12´ 30
Vinobranie v Malých Karpatoch, Jozef Zachar 1964, 8´ 42´´
Víno vinovaté, Vlado Balco 1983, STV Bratislava, 28´

Utorok 19. 5. 2015 | 18:00 | DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ

úvod: Petra Hanáková

Protialkoholická liečebňa na konci reálneho socializmu ako miesto, kde sa „dozerá a trestá“, popravuje i kriví. Milan Kňažko, budúci tribún Novembra, vo vyslovene predvídavej úlohe vzdorovitého kuriča „na šikmej ploche“, ktorý odmieta prikurovať akémukoľvek režimu. Výnimočne z-orchestrovaný a v pravom slova zmysle československý film s hviezdnym hereckým obsadením, v ktorého kolektívnej skúsenosti cítiť autenticitu individuálnych skúseností s tekutou múzou.

Nebezpečie CH3-CH2OH, Kazimír Barlík 1959, 12′ 16´´
Dobří holubi se vracejí, Dušan Klein 1988, NFA Praha, 109′