SPRIEVODNÝ PROGRAM PRE ŠKOLY K VÝSTAVE TEKUTÁ MÚZA

6. marec – 31. máj 2015
Témou výstavy je alkohol ako špecifický sklon a (ne)kultúrny faktor, ako múza i neduh. Výstavný projekt predstaví alkoholizmus ako ambivalentný kultúrny fenomén, ilustruje alkohol ako spoločenskú realitu či princíp tvorby, ale aj ako depresiu a sociálnu depriváciu.

Kľukatými chodníčkami 1. – 5. ročník ZŠ | 90 min.

Téma: návnada, reklama, návyk

Dôvody, prečo sa nám zakľukatia cesty, môžu byť rôzne. Niekedy nás zláka celkom obyčajná, farebná návnada. Spoločne sa pozrieme na nástrahy konzumnej spoločnosti a zistíme, ako to funguje s lákavými obalmi a vydarenou reklamou.

Formácia ‒ deformácia 5. – 9. ročník ZŠ | 90 min.

Téma: optika, deformácia tvaru

Ak na útvar s pevnou vnútornou štruktúrou intenzívne a dlhodobo pôsobí nejaký vonkajší vplyv, pokriví sa – zdeformuje. Inšpirované „tekutou múzou“ sa menia nielen ľudské charaktery, ale aj línie a vyjadrovacie prostriedky umenia. Čo všetko sa musí udiať, aby sa zmenilo naše vnímanie? Akú kvalitu prinášajú do výtvarného umenia zdeformované tvary zistíme vlastným (de)formačným pôsobením v dielni.

Alkoholy 8. ‒ 9.ročník ZŠ, SŠ | 90 min.

Téma: chemické zlúčeniny, štruktúra, usporiadanie prvkov

Alkoholy sú nearomatické hydroxilové deriváty uhľovodíkov. Najznámejšou z týchto organických zlúčenín je ethanol, hojne využívaný v priemysle palív a pohonných hmôt, kozmetike a v potravinárstve. Molekuly vodíka, oxidu a uhlíka sa viažu a vytvárajú skupiny podobné štamgastom v krčmových výjavoch. V štruktúrach chemických zlúčenín možno nájsť množstvo podobností s výtvarným umením. Zažite v galérii netradičnú hodinu chémie.

Vrana k vrane... 8. – 9.ročník ZŠ, SŠ / 120 min.

Téma: divadlo fórum, analýza obrazu, rodinné vzťahy, riešenie problémovej situácie

Umenie inšpirované témou alkoholu so sebou prináša mnoho sociálnych a etických otázok. Analýzou konkrétnej situácie na obraze, pomenovaním postáv, vzťahov medzi nimi, hľadaním motivácií, možného vývoja udalostí a ich riešení v bezpečnom a objektívnom odstupe metód divadla fórum, cez vlastný zážitok z diela nahliadneme nielen do výtvarnej kompozície, ale aj k riešeniam morálnych a spoločenských tém. Program môže byť zaujímavým doplnením etickej výchovy.

Opití slovom 8. ‒ 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min.

Téma: slovenská literatúra, tradícia a kultúra

Jednu vec naisto vedeli už štúrovci: slovenská otázka a alkoholický neduh spolu súvisia. Pitie a výroba alkoholických nápojov boli v našej kultúre rozšírené od nepamäti. Na tento problém upozornili až koncom 19. storočia spolky miernosti a striezvosti. Ako sa menil pohľad na pitie, inšpiráciu alkoholom a rétoriku, odhalíme rozborom literárnych textov od Opitého sveta Andreja Sládkoviča, cez Rysavú jalovicu Martina Kukučína až po Smrekove Bacardi.

KONTAKT, OBJEDNÁVKY

Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na špecifické potreby a požiadavky vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Ďalšie podrobné informácie o obsahu a voľných termínoch Vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch. Obsah programov
je možné (po telefonickej dohode) prispôsobiť učivu a témam, ktoré práve so žiakmi a študentmi preberáte. Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je do 20 (max. 25).

Oddelenie galerijnej pedagogiky
Tel.: 02/204 96 270, 0915/786712
Barbora Jurinová, barbora.jurinova@sng.sk
Vladislav Malast, lektori@sng.sk
INFORMÁCIE O VSTUPNOM

deti MŠ – 0,70 €
žiaci ZŠ, SŠ – 1,20 €
študenti VŠ – 1,30 €
pedagogický dozor – zdarma
žiaci ZUŠ, študenti SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry – zdarma