Slávnostné otvorenie výstavy Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 5. 3. 2015 o 18:00 v Berlinke. Výstavu otvorila riaditeľka SNG Alexandra Kusá a kurátorka výstavy Petra Hanáková.