Workshop pre dospelých: Umenie pre umenie

21. 6. o 18.00 hod | Esterházyho palác, 3. posch.
Ako sa v našom prostredí udomácnili západoeurópske avatgardné hnutia? Je možné byť slovenským umelcom a zároveň umelcom moderným? Spoznavanie východísk našej modernej maľby a sochy prevedieme aj do praktickej dielne: vyskúšame si klasický sochársky material – hlinu. Program vedie vytvarnicka Eva Masarykova. (rezervácia miesta a info: marcela.lukacova@sng.sk)

Buďte v obraze na cestách

23. 9. | Na ceste za Ľudovítom Fullom, Ružomberok

Pre priateľov a nadšencov výtvarného umenia pripravili Buďte v obraze na cestách... V nedeľu 23. septembra vyrážame na výlet za tvorbou a životom modernistu Ľudovíta Fullu do Ružomberka. Cestou nás prevedie kurátorka a znalkyňa slovenskej moderny - PhDr. Katarína Bajcurová.

Ďalšie informácie a rezervácie: 02 / 204 76 270, marcela.lukacova@sng.sk

Workshopy pre školské skupiny

Košické živly
I. a II. stupeň ZŠ / 90 min.
Workshop je zameraný na skúšanie expresívnych a gestických polôh v maľbe inšpirovanej tvorbou Antona Jasuscha, resp. slovenských modernistov Košického okruhu.

Umenie pre umenie
I. a II. stupeň ZŠ / 90 min.
Program inšpirovaný výtvarným úsilím Ľ. Fullu a niektorých ďalších predstaviteľov slovenskej Moderny vedie žiakov k tvorivému prenášaniu videnej reality do nového formálneho jazyka.

Viac informácií o programoch nájdete pod programami pre školy alebo Vám ich radi poskytneme na: 02/20476270.

Siesta v galérii – Nedeľný „pohodový“ výklad k výstave

23.9. o 15.00 | 3. poschodie, Esterházyho palác

Letný večer na výstave Moderna

23. 8. o 18:00 | 3. poschodie, Esterházyho palác a Letný pavilón

25.10. | 18:00 | Večer na výstave Moderna

MODERNÁ SLOVENSKÁ SOCHA
Tematický kurátorský výklad Kataríny Bajcurovej.

28.10. | 15:00 | Spoločná nedeľa v galérii

NA POVRCHU, V HMOTE
Spoločne preskúmame moderné slovenské sochárstvo. Zistíme ako sa menil tvar a povrch sôch a odhalíme, ako spolu súvisí inšpirácia, svetlo okolo sochy a materiál, z ktorého je vyrobená. V ateliéri si vyskúšame prácu s klasickým sochárskym materiálom – hlinou.